Crowdfunding-investeerderstoets start 1 april

27 januari 2016 | Door redactie

Per 1 april 2016 treedt de crowdfunding-investeerderstoets in werking. Daarnaast wijzigen ook de investeringsgrenzen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hanteert. Uw organisatie krijgt met deze nieuwe regels te maken als kleine investeerders via een crowdfundingplatform investeren in een projectplan van uw organisatie.

Vorig jaar heeft minister Dijsselbloem van Financiën de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verzocht om te onderzoeken of de huidige wetgeving over crowdfunding (tools) nog passend was. Naar aanleiding van de bevindingen van de AFM zijn er in 2015 wetswijzigingen geformuleerd. Eén van deze nieuwe ideeën was de crowdfunding-investeerderstoets, ook wel passendheidstoets genoemd. Onlangs is de inhoud van de plannen voor deze toets versoepeld. Een crowdfundingplatform zal per 1 april bij investeringen van meer dan € 500 onderzoeken of de investering verantwoord is. Als de investering groter is dan € 5.000, mag de toets een beperktere omvang hebben. Bovendien hoeft de toets niet opnieuw plaats te vinden als het gaat om een vervolginvestering van maximaal € 5.000.

Er is een verschil tussen loan en equity based crowdfunding

De crowdfunding-investeringstoets is een aanvulling op de investeringsgrenzen van de AFM. Deze grenzen gelden voor investeerders (consumenten) die minder dan € 100.000 per keer investeren. Per 1 april wijzigen deze investeringsgrenzen:

  • Is de crowdfunding gericht op het participeren in het eigen vermogen van organisaties (equity based crowdfunding), dan moet de inleg volgens de huidige investeringsgrenzen minimaal € 20.000 bedragen. Dit bedrag zal per 1 april toenemen tot € 40.000;
  • Is de crowdfunding gericht op het uitlenen van geld (loan based crowdfunding) dan moet de inleg momenteel minimaal € 40.000 bedragen. Deze grens gaat per 1 april omhoog naar € 80.000.

De genoemde investeringsgrenzen gelden niet voor crowdfunding in de vorm van donaties of sponsoring (tool)