Crowdfundingplatformen verbeteren informatieverstrekking

12 maart 2019 | Door redactie

Nederlandse crowdfundingplatformen hebben hun informatieverstrekking aan investeerders flink verbeterd, vooral op het gebied van betalingsachterstanden en projectinformatie op hun website. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van een self-assessment van crowdfundingplatformen.

De AFM stuurde in 2018 het self-assessment naar 47 crowdfundingplatformen met een vergunning of ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden. Zij deelden daarin informatie over hun verdienmodel, informatieverstrekking, vermogensscheiding en de naleving van voorschriften. Uit eerder onderzoek van de AFM uit 2017 bleek dat de informatieverstrekking door crowdfundingplatformen onder de maat was. Uit de self-assessments blijkt dat meer dan de helft van de platformen nu verbeteringen heeft doorgevoerd naar aanleiding van de aanbevelingen van de AFM.

Geen informatie over strategie 

In het self-assessment geven negen van de 47 platformen aan geen informatie te verstrekken over hun strategie en beleid wanneer het platform zijn activiteiten staakt. Investeerders weten daardoor niet goed wat er gebeurt als een platform in de financiële problemen raakt of er zelf voor kiest om te stoppen. Volgens de AFM zijn hier nog verbeteringen mogelijk.
Enkele platformen geven ook aan dat zij in de tweede helft van 2017 en de eerste helft van 2018 nauwelijks omzet behaalden. Vijf daarvan zullen de AFM zullen vragen hun ontheffing in te trekken.

Voorschriften niet altijd nageleefd 

Elk crowdfundingplatform (tool) moet voldoen aan voorschriften. Denk hierbij aan het maximaal te investeren bedrag per platform, het advies om maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding, en transparantie over betalingsachterstanden, afboekingen en nettorendementen. De AFM neemt contact op met de platformen die niet aan alle voorschriften voldoen. De AFM is van plan om de effectiviteit van de huidige voorschriften te beoordelen en mogelijk aan te passen in de aanloop naar een nationaal en Europees wettelijk kader voor crowdfundingplatformen.

Afboekingen richting 5,5% 

Uit een nieuwe analyse van Crowdfundmarkt, de organisatie die sinds 2015 vraag en aanbod van crowdfunding in Nederland bij elkaar brengt, blijkt dat het gemiddelde percentage afboekingen op leningportefeuilles richting de 5,5% gaat. Uit deze analyse komt ook naar voren dat er behoorlijke verschillen zijn tussen de crowdfundingplatformen onderling.