Europese regels in de maak voor crowdfunding

Het Europees Parlement heeft recent ingestemd met een pakket regels om crowdfunding meer te reguleren. Zo komen er strenge regels om beleggers beter te beschermen en worden de nationale autoriteiten verantwoordelijk voor het toezicht. De Europese Commissie, het Europese Parlement en de Raad onderhandelen binnenkort over de definitieve wettekst.

12 november 2018 | Door redactie

Een aantal Europese lidstaten, waaronder Nederland, heeft al op nationaal niveau regels voor crowdfunding (tool). Doordat deze nationale regels erg verschillend zijn, is het bij grensoverschrijdende crowdfundingactiviteiten moeilijk om een groot publiek te bereiken. De Europese crowdfundingverordening moet daar verandering in brengen.

Keuze uit nationale of Europese vergunning, nationaal toezicht

In de crowfundingverordening is opgenomen dat een crowdfundingplatform straks kan kiezen of het een nationale of Europese vergunning aanvraagt. Met een Europese vergunning mag het zowel nationaal als binnen de EU opereren. Als de waarde van een project meer dan € 8 miljoen is, dan kan de geldvrager het project alleen via een nationale vergunning aanbieden. Het Parlement wil dat een nationale bevoegde autoriteit toezicht houdt. Bij deze nationale toezichthouder kunnen ook de Europese vergunningen worden aangevraagd.

Beleggers worden beter beschermd

De verordening moet ook beleggers beter gaan beschermen. Crowdfundingplatformen moeten hun klanten duidelijke informatie geven over financiële risico's en kosten in verband met hun belegging. Ook moeten ze een beleggingsinformatieblad krijgen van de projecteigenaar en moeten klanten gratis een klacht kunnen indienen tegen een platform.