Fiscaal kader voor crowdfunding nodig

29 juni 2015 | Door redactie

In uw zoektocht naar alternatieve vormen van financiering is de kans groot dat u bij crowdfunding uitkomt. Ook de Belastingdienst merkt dat ondernemingen steeds meer gebruikmaken van deze bron van financiering. De fiscale gevolgen zijn echter niet altijd duidelijk.

Gebruikt uw bv crowdfunding om kapitaal aan te trekken, dan heeft u geen bank nodig voor het verkrijgen van de financiering. Via een platform kunt u direct bij investeerders of andere ondernemers een verzoek indienen voor een bepaald krediet. Bij de kredietaanvraag geeft u aan wat het doel van de financiering is. U moet wel rekening houden met de fiscale consequenties.

BTW in rekening brengen

Bij crowdfunding kunt u te maken krijgen met BTW. Gaat het slechts om het verkrijgen van een lening, dan speelt de BTW geen rol omdat deze dienst is vrijgesteld. Het is ook mogelijk dat u crowdfunding gebruikt voor de verkoop van een product. De investeerder krijgt dan als tegenpresentatie een product dat u heeft ontwikkeld. In dat geval ziet de fiscus dit als een normale verkoop van een product en moet u BTW afdragen over de financiering. Soms is de prestatie bij crowdfunding echter minder duidelijk. U kunt daarom de inspecteur vragen om duidelijkheid.

Inkomstenbelasting speelt ook rol

In de inkomstenbelasting speelt crowdfunding ook een steeds belangrijkere rol. Verstrekt u als particulier een lening via crowdfunding, dan valt de verstrekte lening in box 3. U bent dan verplicht om het saldo op te geven in uw aangifte inkomstenbelasting. Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, dan is de lening een vordering. De ontvangen rente behoort tot de winst en daar betaalt u belasting over. 
Crowdfundingplatforms krijgen op dit moment meestal de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het is maar zeer de vraag of dat in de toekomst ook zo blijft. Het ANBI-team van de Belastingdienst kijkt op dit moment of er nieuw beleid nodig is. De Belastingdienst probeert op deze manier steeds meer grip te krijgen op deze nieuwe vorm van financiering.