Het rendement via crowdfunding ligt op 5,1%

7 december 2018 | Door redactie

Hoewel de crowdfundingbranche op weg is om transparanter te worden, zijn resultaten van de verschillende platformen nog niet met elkaar te vergelijken. Toch is op basis van de nu beschikbare gegevens duidelijk dat een investeerder in crowdfunding gemiddeld 5,1% netto rendement kan verwachten na aftrek van afboekingen en kosten.

Uit onderzoek van Crowdfundmarkt is duidelijk dat in het vierde kwartaal van dit jaar al 34% van de inmiddels verstrekte leningen is afgelost. Crowdfundmarkt is begin 2015 gestart met het doel om vraag naar en aanbod van crowdfunding in Nederland bij elkaar te brengen en alle Nederlandse crowdfundingprojecten met financieel rendement zo compleet mogelijk in kaart te brengen.

Vergelijkingen van rendementen zijn lastig

Op dit moment presenteren platformen het netto rendement op een lening-portefeuille op basis van historische gegevens zonder rekening te houden met toekomstige afboekingen. Dit leidt ertoe dat van oudere lening-portefeuilles het rendement lager is dan van jongere. Dat maakt een vergelijking lastiger.

Presentatie van de rendementen zal verbeteren

Een andere reden waarom vergelijkingen nog moeilijk te maken zijn is dat het totaal aantal projecten bij de meeste crowdfundingplatformen (tools) te klein is en de ‘volwassenheid’ van de lening-portefeuilles sterk verschilt. Met de groei van de crowdfundingmarkt zal de populatie vanzelf toenemen waardoor een goede analyse door bijvoorbeeld Crowdfundmarkt in de toekomst mogelijk wordt. Onder druk van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wordt er hard aan gewerkt om de presentatie van de nettorendementen van de leningen nog verder te verbeteren. De AFM houdt toezicht op financiële middelen die te maken hebben met beleggen, verzekeren, sparen en lenen. Ook bij crowdfunding kunnen vergunningen of ontheffingen (tool) nodig zijn en een investeerder moet hiervan op de hoogte worden gesteld.