Internetconsultatie over crowdfunding open tot 27 november

26 oktober 2017 | Door redactie

Het ministerie van Financiën heeft een consultatiedocument over crowdfunding openbaar gemaakt waarop belangstellenden tot 27 november 2017 kunnen reageren. De overheid vindt het noodzakelijk nieuwe regels te ontwerpen voor crowdfunding via online platforms.

De laatste jaren is publieksfinanciering via online platforms enorm toegenomen. Daarom is het volgens de overheid tijd om een helder juridisch kader te scheppen met name voor crowdfunding door onderhandse leningen (tool). Met de internetconsultatie wil de overheid mogelijke maatregelen inventariseren. Het document gaat in op thema’s als de zorgplicht en continuïteit van online platforms, informatievoorziening, consumentenbescherming en andere waarborgen voor geldgevers en geldvragers. 

Een kritische blik naar online platforms

Partijen kunnen via crowdfunding gemakkelijker investeerders vinden (tool) dan via traditionele financieringsvormen. Een crowdfunding platform treedt als schakel op en geeft de geldstroom door. Consumenten en ondernemingen zijn voor de afhandeling van de lening afhankelijk van het platform. Om deze reden wil de overheid kritisch kijken naar onder andere het verdienmodel van de platforms, de liquiditeit en solvabiliteit van de platforms en mogelijke integriteitsrisico’s. Respondenten kunnen tot 27 november ook opmerkingen geven buiten de thema’s in het consultatiedocument (pdf) over crowdfunding.