Investeerders in crowdfunding op diverse manieren belonen

27 februari 2019 | Door redactie

Sommige investeerders steunen een crowdfundingproject uit ideologische overwegingen. Toch zijn investeerders altijd benieuwd naar het resultaat. Financiële opbrengsten spelen dan natuurlijk een rol. Maar ook beloningen aan investeerders kunnen uiteindelijk het succes van de crowdfundcampagne bepalen. Het loont dus om goed na te denken over welke beloningsvorm uw organisatie kiest voor de financierder van uw project.

Bij crowdfunding (tools) zijn er grofweg vier vormen van beloning. Die beloningsstructuren zijn weer onder te verdelen in financiële en niet-financiële tegenprestaties en hebben allemaal hun voor- en nadelen. Het is aan uw organisatie om uit te zoeken welke beloningsvorm het beste bij uw project past. Zeker als uw organisatie het project zelf uitvoert, bent u degene die de investeringsvorm en beloning bepaalt. Investeerders (tool) die deelnemen aan crowdfunding vinden het belangrijk dat een project aansluit bij hun interesses en belevingswereld. Ze moeten er vertrouwen in kunnen hebben. Daarnaast is een voorwaarde voor financiering vaak dat het rendement oplevert. Uit onderzoek blijkt dat 45% van crowdfunders hun geld wil terugzien, met of zonder rente. 

Niet-financiële vormen van beloning bij crowdfunding

Vaak wordt een niet-financiële tegenprestatie aangeboden bij projecten op het gebied van kunst en cultuur. Meestal geldt: hoe groter de bijdrage van de investeerder, hoe exclusiever de beloning. Kiest een organisatie voor een vorm van crowdfunding (tool) op basis van donaties, dan verwacht de gever niet direct klinkende munt terug. Bij een donatie gaat het namelijk om een ideologische overweging,  zonder een financiële tegenprestatie te verwachten. Ook bij sponsoring gaat het om een ondersteuning waar geen financiële prestatie tegenover staat, maar wel een beloning in de vorm van een vergoeding in natura, zoals een concertkaartje. 

Beloning bij crowdfunding uitgedrukt in geld

Investeerders die kiezen voor een crowdfundingproject in de vorm van leningen of aandelen, zien dit als een investering waarmee ze geld kunnen verdienen. Zij hebben dus een specifiek doel. Bij deze vorm verwachten de investeerders een uitgebreide analyse van de mogelijkheden. Bij op leningen (tools) gebaseerde crowdfunding leent de investeerder geld uit aan ondernemingen of particulieren. Als compensatie krijgen zij rente op de lening. Bij deze vorm van crowdfunding is financieel rendement dus belangrijk. Een lening is nog steeds de meest populaire vorm van beloning bij crowdfunding (86% van het opgehaalde bedrag in 2018). Bij equity draait het voor de financier om het investeren in een organisatie of project vanuit het oogpunt van dividend en waardevermeerdering van het aandeel. Het rendement op de investering is daarbij dus een belangrijk, zo niet het voornaamste doel van de geldschieter. 

Meer informatie over crowdfunding vindt u in de toolbox Zo zet u crowdfunding in voor uw financiering.