Nieuwe gids voor ondernemers over bedrijfsfinanciering

Externe financiering is nog steeds een belangrijk onderwerp voor het mkb. Bijna een kwart van die ondernemingen is op zoek naar geld dat buiten de bank (nog altijd de grootste financier) te vinden is. Inmiddels zijn er zo veel financieringsvormen, dat het voor ondernemers moeilijk is een keuze te maken. De Kamer van Koophandel (KvK) heeft daarom een Gids voor bedrijfsfinanciering opgesteld.

1 november 2019 | Door redactie

De KvK Gids voor bedrijfsfinanciering moet de ondernemer wegwijs maken in een doolhof aan financieringsvormen. Wat past het beste bij de onderneming en hoe werkt een financieringsaanvraag eigenlijk? Hulp bij een financieringsaanvraag is hard nodig. Want hoewel bijna een kwart van het mkb graag financiering zou willen, klimt maar 12,8% in de pen en doet een aanvraag. Dat bleek in januari 2019 uit de Financieringsmonitor. Niet alleen de veelheid aan mogelijkheden, zoals crowdfunding, leasing, factoring of businessangels maken kiezen lastig. Een andere reden om geen aanvraag te doen is dat ondernemers niet afhankelijk willen worden van een geldschieter, ook al zou de onderneming daar wel sterker van worden.

KvK Gids voor bedrijfsfinanciering legt financiële begrippen uit

De KvK Gids voor bedrijfsfinanciering is voortgekomen uit een samenwerking tussen de KvK, de Stichting MKB Financiering en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In de KVK Gids voor bedrijfsfinanciering leest u over hoe u bepaalt welke financieringsbehoefte bij uw onderneming past, hoe u een financieringsaanvraag voorbereidt, welke financieringsvorm het beste aansluit en hoe u jaarlijks de verschillende financieringsvormen evalueert. De gids geeft ook uitleg over allerlei financiële begrippen die financiers gebruiken om financiën te beoordelen, zoals solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. Als een of meerdere van die cijfers niet aan de criteria voldoen, kan dat afwijzing van een aanvraag betekenen. Het is dus handig die financiële begrippen ook goed te kennen om een goede gesprekspartner te kunnen zijn voor de potentiële financier of financieel adviseur.

Meer gidsen voor ondernemers van de KvK

De KvK Gids voor bedrijfsfinanciering, die te downloaden is via www.kvk.nl/gidsbedrijfsfinanciering, is niet de enige gids voor ondernemers. De KvK biedt daarnaast op hun site ook het KvK Geldboek en de KvK Gids voor bedrijfsovername.