Nieuwe wetgeving voor crowdfunding

19 januari 2015 | Door redactie

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de huidige wetgeving rond crowdfunding blijkt dat de wet aan vernieuwing toe is. Er zullen daarom op korte termijn een aantal wetswijzigingen plaatsvinden op basis van aanbevelingen van de AFM.

Voor mkb-ondernemingen is crowdfunding een belangrijke vorm van alternatieve financiering. In 2014 ging er € 37 miljoen om in deze markt. Dat is twee keer zoveel als in 2013. Vanwege deze snelle groei, heeft Minister Dijsselbloem van Financiën de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verzocht te onderzoeken of de huidige wetgeving nog passend is. Op basis van het onderzoek heeft de AFM een aantal aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen zijn onderverdeeld in termijnen om de wetswijzigingen af te kunnen stemmen op de groei. Zo zijn er voorstellen voor wetswijzigingen voor de korte termijn (de eerste helft van 2015), de middellange termijn en langere termijn.

Wetswijzigingen voor crowdfunding op de korte en lange termijn

Op de korte termijn zijn er wijzigingen voorgesteld ten aanzien van het ontheffingsregime van crowdfundingplatforms. Deze platforms financieren mkb-ondernemingen in de vorm van leningen. De AFM heeft voorgesteld om de wet aan te vullen met doorlopende wettelijke verplichtingen die de geldgever beschermen.
Op de langere termijn zou volgens de AFM het wettelijke regime dat gaat over vergunningen en ontheffingen moeten wijzigen. Daarvoor bestaan nu nog vier regelingen. Die zouden straks tot twee beperkt kunnen worden. Eén regeling moet gaan over het zogenoemde loan based crowdfunding. Dit is crowdfunding die gericht is op het uitlenen van geld. De tweede regeling betreft het zogenoemde equity based crowdfunding. Dit is een vorm van crowdfunding die zich richt op het investeren in ondernemingen.