Rijk geeft minder subsidie voor cultuur

1 oktober 2012 | Door redactie

Tenminste 17,5% eigen inkomsten en meer binding met het publiek; dat waren de voorwaarden waar culturele non-profitorganisaties aan moesten voldoen om in aanmerking te komen voor overheidssubsidie. Uit deze subsidiepot is nu € 548 miljoen uitgekeerd aan 83 instellingen en 6 fondsen. Dat staat in de brief die de staatssecretaris Zijlstra van Cultuur onlangs naar de Tweede Kamer en 118 instellingen in de cultuursector heeft gestuurd.

Voor elke € 1.000 subsidie moet tenminste € 175 aan eigen inkomsten van de culturele instelling staan bijvoorbeeld door sponsoring of verkoop van toegangskaarten. Dit jaar moeten ook musea aan deze 17,5%-norm voldoen, terwijl de eis voor podiumkunsten en festival op 21,5% eigen inkomsten is gesteld. In het bericht ‘Groei crowdfunding is verantwoord’ las u eerder al dat de minister het gebruik van crowdfunding als financieringsvorm toejuicht. Daardoor zijn culturele instellingen in de toekomst minder afhankelijk van overheidssubsidies.

Compensatiefonds om frictiekosten op te vangen

In totaal 118 instellingen hebben een verzoek ingediend voor subsidie. Van 29 organisaties is het verzoek niet ingewilligd, zij zullen het voor 2013 tot en met 2016 helemaal zonder overheidsbijdrage moeten stellen. Niet alle culturele organisaties hebben echter niet het door hen gevraagde subsidiebedrag uitgekeerd gekregen maar slechts een deel ervan.
In sommige gevallen moet een instelling daardoor inkrimpen op het personeelsbestand. Om die organisaties tegemoet te komen, kan er een beroep worden gedaan op compensatie uit het fonds frictiekosten. Dit zijn kosten waar een organisatie mee te maken krijgt bij het aangaan van een samenwerking (bijvoorbeeld door herindeling) die worden veroorzaakt door het verplaatsen van taken en werknemers naar de nieuwe organisatie.