Ruim baan voor crowdfunding

3 april 2015 | Door redactie

Misschien ziet u crowdfunding ook wel als een goed alternatief voor bankfinanciering voor uw bv. Helaas zijn de huidige wettelijke regels vaak nog een belemmering voor crowdfunding. Minister Dijsselbloem van Financiën wil crowdfunding meer ruimte geven en gaat daarom de regels aanpassen.

Crowdfunding is de laatste jaren een serieus alternatief geworden voor financiering nu mkb-ondernemingen steeds moeilijker financiering kunnen krijgen van banken. Minister Dijsselbloem van Financiën had de Autoriteit Financiële Markt gevraagd om te onderzoeken of de huidige wetgeving over crowdfunding nog passend is. Uit het onderzoeksrapport kwam naar voren dat een aantal wetswijzigingen noodzakelijk zijn, wil crowdfunding als alternatieve financieringsbron volwassen worden. Minister Dijsselbloem informeerde de Tweede Kamer onlangs in een Kamerbrief over de voortgang van de veranderingen. Uit deze brief blijkt dat de wijzigingen per 1 januari 2016 in werking treden.

Ontheffing provisieverbod voor crowdfundingplatforms

Voor de korte termijn zijn er wijzigingen voorgesteld ten aanzien van het ontheffingsregime van crowdfundingplatforms. Deze platforms financieren mkb-ondernemingen in de vorm van leningen. De meest in het oog springende verandering is de aanpassing van het provisieverbod. Soms mag een platform geen provisie ontvangen van uw bv als geldvrager. Omdat deze vergoeding een belangrijke inkomstenbron is voor een crowdfundingplatform, wijzigt de minister de regelgeving op dit punt. Wel verbindt de minister enkele voorwaarden aan deze uitzondering, zodat het niet mogelijk is om misbruik te maken van deze nieuwe regel. In het vierde kwartaal van 2015 zal de minister de Tweede Kamer opnieuw informeren. Hierbij zal de minister bekendmaken welke regels hij op langere termijn nog wil aanpassen.