VERDIEPINGSARTIKEL

Voor crowdfunding heeft u een realistisch en gedegen plan nodig

Plannen daadwerkelijk tot uitvoering brengen lukt zelden zonder te investeren. Kan of wil de bank uw organisatie geen krediet verstrekken, dan kunt u gebruikmaken van een alternatieve bron van financiering zoals crowdfunding. Hoe werkt dit en bij welke platforms kunt u terecht?


7 juli 2020 7 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Banken zijn een stuk strenger en terughoudender bij het verstrekken van kredieten dan voor de economische crisis. Banken zijn echter niet uw enige optie om financiering rond te krijgen.

Crowdfunding is bijvoorbeeld ook een optie. Een bijkomend voordeel van crowdfunding is dat het u niet alleen kapitaal oplevert maar dat u ook de nodige nieuwe contacten kunt opdoen en de naamsbekendheid van uw organisatie kunt vergroten.

Laagdrempelig investeren

Van alle alternatieve bronnen van financiering is crowdfunding één van de meest in het oog springende. In plaats van afhankelijk te zijn van één grote kredietverstrekker (de bank), kunt u met crowdfunding putten uit een veel grotere groep.

Omdat deelnemers slechts kleine bedragen investeren, ligt de drempel om te investeren lager en is de kans groter dat u uw benodigde bedrag inzamelt.

Crowdfunding is echter een financieringsvorm die u niet moet onderschatten. Om uw project op de website van een crowdfundingplatform te krijgen, is bijvoorbeeld een realistisch en gedegen plan noodzakelijk. Het echte werk begint dan eigenlijk pas.

De belangen van de crowd

Gaat het onverhoopt mis met uw organisatie en kunt u de lening van de crowd niet meer aflossen, dan kan het crowdfundingplatform uw dossier overdragen aan een incassobureau.

Het incassobureau kan de lening(en) dan vorderen bij uw organisatie om zo de belangen van de crowd te behartigen. Bij een faillissement staat de crowd echter achteraan in de rij van schuldeisers en is de kans groot dat de investeerders hun geld kwijt zijn.

Project aan de man brengen

U moet er alles aan doen om uw project kenbaar te maken aan het publiek en om investeerders aan te trekken. Natuurlijk ondersteunt het crowdfundingplatform u hierin, maar uiteindelijk moet u het zelf doen.

U moet daarom uw netwerk inzetten en uw plannen delen via social media of (lokale) media. Kortom: deel ze met de crowd, niet alleen bij de start van het project maar ook tijdens de campagne.

Uw project ‘aan de man brengen’ kost veel tijd en energie en wordt vaak onderschat. Toch onderstrepen alle crowdfundingplatforms het belang hiervan.

Tenslotte krijgen investeerders alleen dan een goed beeld van uw organisatie, uw project, uw kennis en uw plannen, wat de kans op succes aanzienlijk verhoogt. U zou zelf immers ook niet investeren in een plan waarvan u de achtergrond en het potentieel nauwelijks kent.

Wat ook vaak helpt om investeerders over de streep te trekken, is het aanbieden van een zogenoemde ‘incentive’. U kunt bijvoorbeeld elke investeerder die een minimumbedrag aan u uitleent, een korting geven op het assortiment van uw organisatie.

Voorwaarden zelf bepalen

Als u financiering van de bank krijgt, is het de bank die de voorwaarden van de financiering bepaalt. Denk aan de looptijd van de lening, de hoogte van de rente en eventuele zekerheden die u moet verstrekken.

Hoewel de bank zich natuurlijk over uw plannen buigt en bereid is u van advies te voorzien, fungeert zij strikt genomen alleen als geldverstrekker. Zodra de voorwaarden zijn vastgelegd en de financiering is verstrekt, heeft u – zolang u zich aan de afspraken houdt – weinig meer met uw bank van doen.

Bij crowdfunding bent u degene die de voorwaarden van de financiering bepaalt. U profiteert ook op een andere manier van crowdfunding. Uw investeerders fungeren niet alleen als geldverstrekker, maar ook als vraagbaak en netwerk.

Investeerders zijn (meestal) vrij actief betrokken. U kunt uw vragen stellen, maar u mag ook vragen van hen verwachten, bijvoorbeeld over de voortgang van het project, of u bepaalde risico’s heeft afgedekt en wat toekomstscenario’s zijn.

Een platform als KapitaalOpMaat geeft investeerders de mogelijkheid om u direct vragen te stellen. De vragen en antwoorden zijn – om zo transparant mogelijk te zijn – volledig openbaar. Enthousiaste investeerders helpen u ook bij het bekendmaken en verspreiden van uw plannen en kunnen u in contact brengen met anderen.

In welke mate u (potentiële) investeerders betrekt bij de te realiseren plannen, bepaalt u zelf. In de kern blijven het slechts investeerders en blijft u degene die aan het roer staat.

Vormen van crowdfunding

Crowdfunding kent verschillende vormen. In het geval van bedrijfsfinanciering gaat het doorgaans om een lening met rentevergoeding, een converteerbare lening (een lening met het recht om, onder voorwaarden, de lening om te zetten in aandelen) of een investering tegen aandelen.

In het geval van een lening verschilt crowdfunding niet veel van een lening bij de bank. Via de meeste platforms gaat het om leningen met een annuïtaire aflossing.

Dit is prettig voor de bedrijfsvoering, aangezien het maandelijks af te lossen bedrag gelijk is. Donaties (eventueel met een symbolische tegenprestatie) komen ook voor, maar dan vooral in de non-profitsector.

Crowdfundingplatform helpt

Natuurlijk kunt u zelf proberen de benodigde financiering via het publiek te vergaren. Het is dan echter de vraag of u de juiste doelgroep weet te bereiken en aan te spreken en of u voldoende investeerders bereikt.

Een crowdfundingplatform kan u hierbij helpen. Zo’n platform slaat een brug tussen ondernemers die financiering zoeken en potentiële investeerders. Het platform screent echter ook uw plannen, ondersteunt u bij de marketing, regelt contracten en faciliteert de betalingen.

Dit laatste gaat via derdengeldenrekeningen, zodat investeerders de garantie hebben dat zij het geld terugkrijgen in het geval het project niet doorgaat of als het platform zelf omvalt.

Specifieke doelgroep

Het aantal crowdfundingplatforms neemt toe. Alleen al in Nederland zijn er tientallen (non-)profit crowdfundingplatforms, die zich richten op ondernemers op de Nederlandse markt.

Een beperkt aantal hiervan richt zich op een specifieke sector, zoals de horeca (Horeca Crowdfunding), food en agri (Farmers Funding) en vastgoed (SamenInGeld). Bij sommige platformen, zoals bij Geldvoorelkaar.nl, kunnen particulieren ook terecht voor een lening, bijvoorbeeld voor een verbouwing.

Soms is financiering rondkrijgen via crowdfunding een fluitje van een cent

Alle crowdfundingplatforms hanteren een maximum aantal dagen (gemiddeld 90 dagen) dat een project online blijft staan. Komt de financiering ondanks alle tijd en moeite niet binnen deze termijn rond, dan zorgt het platform ervoor dat investeerders die geld hebben toegezegd, worden geïnformeerd en hun geld terugkrijgen als ze al geld overgemaakt hebben. U bent alleen de kosten voor de screening en het online plaatsen van het project verschuldigd en hoeft geen succesfee te betalen.

Razendsnel
U moet het nu echter wel heel erg bont maken om een project niet volgeschreven te krijgen. Door de lage spaarrentes nemen veel particulieren hun toevlucht tot alternatieve manieren om rendement te halen op hun spaargeld, waaronder crowdfunding. Bij een groot platform als geldvoorelkaar.nl zijn nieuw gepubliceerde projecten vaak razendsnel volgeschreven, soms zelf binnen één uur na publicatie.

De in de marktanalyse crowdfundingopgenomen platforms richten zich op zakelijke ondernemers in brede zin en dus niet op een specifieke doelgroep.

Screening van project

Alle in de tabel opgenomen crowdfundingplatforms onderwerpen uw project eerst aan een grondige screening. Een team van (financiële) specialisten beoordeelt uw project op meerdere punten.

Denk aan de haalbaarheid van uw plannen (of u bijvoorbeeld de benodigde vergunningen kunt verkrijgen) en het plan van aanpak. Bij dit laatste spelen de communicatie en marketing een belangrijke rol.

De crowdfundingplatforms geven u advies en sturen bij waar nodig. Dit doen zij om de kans op succes te vergroten en om hun betrouwbaarheid richting investeerders te waarborgen.

De bank als graadmeter

Bent u toevallig al eerder bij een bank geweest voor financiering, dan vormt het oordeel van die bank een aardige graadmeter voor wat betreft de screening. Als uw plannen volgens de bank aan alle kanten rammelen, is de kans groot dat het crowdfundingplatform er ook zo over denkt, tenzij u uw plannen flink heeft bijgeschaafd. Is de bank enthousiast maar kan zij toch geen gelden vrijmaken, dan komt u waarschijnlijk door de screening.

Vragen van investeerders

Bent u door de screening en zijn alle voorwaarden vastgelegd, dan komt uw project op de website van het crowdfundingplatform te staan. Sommige platforms vermelden hierbij in welke mate de investeerder een financieel risico loopt (een zogenoemde risicoclassificatie).

Komen er vragen vanuit (potentiële) investeerders, dan beantwoordt het crowdfundingplatform deze of stuurt het de vragen aan u door voor verdere afhandeling. Ook int het crowdfundingplatform de gelden van investeerders en verzorgt het eventuele contracten.

Combinatie van bank en crowd

Een combinatie van financiering via de bank en crowdfunding is overigens ook mogelijk. Dit wordt ook wel gestapeld financieren genoemd. Nu crowdfunding in opkomst is, zien banken hier ook mogelijkheden.

In sommige gevallen kiezen banken ervoor om niet uw hele kredietaanvraag te honoreren, maar uw organisatie krediet te verlenen op voorwaarde dat u een deel van uw financiering ophaalt bij de crowd.

Hiermee wordt het risico voor de bank lager, maar de crowd wordt er meestal niet blij van. De bank zal namelijk de belangrijkste zekerheden bedingen zoals pandrecht.

U mag de voorwaarden voor de lening of investering meestal zelf bepalen, zolang u binnen de door het crowdfundingplatform gestelde kaders blijft. In de marktanalyse crowdfunding ziet u welke kaders de verschillende platforms hanteren.

Uit ervaring weten zij welke voorwaarden u het beste kunt hanteren. Laat u hierin goed adviseren. Afhankelijk van het project kan een crowdfundingplatform u vragen om extra zekerheden te verstrekken, zoals een pandrecht.Meer informatie over crowdfunding vindt u in de toolbox Zo zet u crowdfunding in voor uw financiering.