CEA zal duurzaamheidseisen verwerken in eindtermen

11 juni 2024 | Door redactie

Dit jaar treedt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking in de nationale wetgeving. Dit heeft ook gevolgen voor de eindtermen die de Commissie Eindtermen Accountancy (CEA) vaststelt voor de accountancy-opleidingen.

De CEA voerde in 2021 al aanpassingen door op basis van Europese concept-wetgeving van de CSRD. Hier wordt een update van gepubliceerd in de Staatscourant, zodra de Tweede Kamer de definitieve nationale wetgeving goedkeurt. Deze eindtermen worden eerder gedeeld met onder andere universiteiten en hbo’s, zodat zij daar alvast in hun opleidingsprogramma’s rekening mee kunnen houden. Veel opleidingen hebben overigens al het onderwerp duurzaamheid in hun curricula opgenomen.

Aantekening voor duurzaamheidsassurance

Omdat iedere accountant te maken krijgt met duurzaamheid wordt dit een verplicht onderdeel van het theoriedeel van de accountantsopleiding voor beide oriëntaties. Vanaf 1 januari 2026 komt er onderscheid tussen het afronden van de assurance-opleiding zonder en met de aantekening duurzaamheidsassurance. Voor trainees die willen afstuderen met een aantekening duurzaamheidsassurance verandert de urennorm in de praktijkopleiding. Van de verplichte 3.000 uren die nu gelden voor de praktijkopleiding, moeten 660 uren worden besteed aan het onderwerp duurzaamheid.

Eisen voor het mkb

De CSRD eist van grote ondernemingen dat zij jaarlijks verslag (Vraag & Antwoorrd) doen over duurzaamheidskwesties en dit verslag openbaar maken. Het mkb heeft vooralsnog geen rapportageplicht, maar de verwachting is dat ook mkb-ondernemingen steeds vaker worden gevraagd over hun duurzaamheidsprestaties,bijvoorbeeld bij een financieringsaanvraag of een offertetraject. Daarnaast leidt de toenemende hoeveelheid aan regelgeving op het gebied van verduurzaming tot vragen van klanten over verduurzaming binnen hun onderneming. De mkb-accountant kan daarbij ondersteuning bieden.