Veilig internetkeurmerk voor mkb van de baan

Het kabinet presenteerde vorig jaar een plan om bedrijven in het mkb minder kwetsbaar te maken voor cybercrime en daarnaast het consumentenvertrouwen in online zakendoen te versterken. Het was de bedoeling een internetkeurmerk voor het mkb te lanceren. Er is nu echter een streep gezet door dit plan.

19 oktober 2015 | Door redactie

Cybercrime is een groot probleem, dat de Nederlandse economie jaarlijks voor circa € 8,8 miljard dupeert. Daarnaast zijn schadelijke bijwerkingen als het stijgen van de premies voor het verzekeren van online risico’s in de toekomst niet uit te sluiten. Toch heeft het ministerie van Economische Zaken onlangs aangegeven dat het keurmerk er niet komt. Tijdens een verkenning van de mogelijkheden heeft zij bestaande keurmerken bestudeerd en het draagvlak voor een nieuw keurmerk onderzocht. De conclusie van het ministerie luidt dat een keurmerk veilig internet voor het mkb te veel aspecten beslaat, variërend van de veiligheid van e-mail tot de cloud en dataverwerking, van patchmanagement tot de hackbaarheid van websites. Ook is het mkb veel te divers om baat te hebben bij een enkel keurmerk.

Strijd tegen cybercrime gaat door onder noemer Cybersecure mkb
Het ministerie geeft de strijd tegen cybercrime echter niet op. Het traject zal nu worden voortgezet onder de noemer Cybersecure mkb. Dit traject heeft het ‘ontzorgen’ van het mkb als primair doel, bijvoorbeeld door het geven van advies over beveiliging. Als onderdeel van dit traject zouden ook laagdrempelige certificeringsystemen voor (kleine) ICT-dienstverleners een rol kunnen spelen.