Data uit uw systemen aanlokkelijk voor spion

8 juli 2013 | Door redactie

Het lijkt een beetje James Bond en daarom bijna ongeloofwaardig: buitenlandse mogendheden die komen spioneren bij uw bedrijf. Toch waarschuwt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) dat u alert moet zijn. Er wordt op grote schaal gespioneerd, aldus de AIVD. De Russen spannen daarbij de kroon.

Spionage lijkt iets uit een spannende film, maar het tegendeel is waar, aldus het plaatsvervangend hoofd van de AIVD. In de huidige digitale wereld is veel meer informatie bruikbaar voor vreemde mogendheden dan vroeger. En het vervelende is dat medewerkers dit niet beseffen. Ze geven juist daarom argeloos allerlei soorten informatie vrij. Persoonsinformatie is interessant omdat er identiteitsdiefstal mee gepleegd kan worden, informatie over energie of EU-onderwerpen kan weer gebruikt worden om een stapje verder te komen in een grotere zaak die zich elders in Europa afspeelt. Vooral Russen zijn erg brutaal, stelt de AIVD. 

Instrueer medewerkers tegen spionagepogingen

En de doelwitten zijn bij voorkeur organisaties ‘in de provincie’, waar niemand op zoiets bedacht is. Ook kiezen de spionnen die medewerkers uit die niet hoog in de organisatie zitten, maar wel toegang tot een groot deel van het systeem hebben, zoals bijvoorbeeld een secretaresse of een systeembeheerder. Neem dus niet alleen maatregelen tegen hackers, maar instrueer de medewerkers ook tegen spionagepogingen.