Facebook en Hyves herbergen groot gevaar

7 januari 2011 | Door redactie

Nog niet alle organisaties hanteren beleid omtrent het gebruik van social media. Veel managers zien het door de vingers als medewerkers zo nu en dan even hun Facebook-account bekijken onder werktijd. Maar bedenk wel dat gebruik van social media op de werkplek enorm gevaarlijk kan zijn voor uw organisatie!

U moet uw medewerkers ervan bewust maken dat er op internet vele gevaren zijn. Ook op social media-websites zoals Facebook en Hyves kunnen computers al snel averij oplopen in de vorm van virussen en andere schadelijke software. Zulke zogenoemde malware is een groot probleem voor uw organisatie, want cybercriminelen hebben vervolgens toegang tot gevoelige bedrijfsinformatie.

Phishing en andere trucs

Veel gebruikers van social media plaatsen allerlei informatie op hun profiel. Van berichtjes tot foto's en video's, criminelen liggen altijd op de loer. Zo geven sommige medewerkers aan dat zij nog de enige op kantoor zijn of dat er vanaf 17.00 uur niemand meer op kantoor is. Een teken voor criminelen om ongestoord het kantoor leeg te roven. Maar cybercriminelen gebruiken ook wel eens phishing. Zij kunnen mailadressen van uw medewerkers stelen en die vervolgens gebruiken om spam en malware mee te versturen. 
Via phishing proberen hackers uw medewerkers ook te verleiden om deel te nemen aan nep-loterijen of andere acties waarmee ze iets kunnen winnen. Voordat uw medewerker mee doet, moet hij eerst gegevens opgeven. En zo zijn de digitale criminelen in het bezit van belangrijke gegevens, met alle gevolgen van dien.

Gevolgen van social media

Uit onderzoek van Europol is gebleken dat 30% van de organisaties uit het mkb besmet was met schadelijke software. Voor 35% van deze organisaties leidde dit tot flinke kosten. Dit onderzoek werd weliswaar gehouden onder organisaties in Amerika, maar volgens Europol zijn de risico's in Europese landen nog groter omdat malware hier meer voorkomt dan in Amerika. Uw medewerkers moeten de gevaren kennen die heersen bij gebruik van social media. Wilt u het rigoureuzer aanpakken, dan kunt bepaalde websites op de werkplek (laten) blokkeren.