Google beveiligt Gmail extra

24 maart 2014 | Door redactie

Heeft u een Gmail-account, dan kunt u profiteren van de nieuwe aanpassingen die Google heeft doorgevoerd. Er is nu alleen nog versleuteld verkeer mogelijk, niet alleen tussen u en de Gmail-server, maar ook tussen de Gmail-servers onderling. Daarmee is ook het aftappen van kabels vrij nutteloos geworden, omdat de berichten tijdens hun ‘reis’ onleesbaar zijn voor derden.

Google heeft nu al het Gmail-verkeer voorzien van versleuteling. De beveiligde vorm https was al een aantal jaren in gebruik, maar blijkbaar niet in álle omstandigheden. Ook was het verkeer tussen de Gmail-servers onderling niet voorzien van encryptie. Dat dit nu wel het geval is, betekent dat u overal veilig uw zakelijke mailtjes kunt versturen via Gmail, ook als u bijvoorbeeld bent aangehaakt op een openbaar WiFi-netwerk.

Tweevoudige inlogmethode

Daarnaast beveelt Google aan dat u gebruikmaakt van een tweevoudige inlogmethode, de zogenoemde two step verification. U logt dan als het ware dubbel in: eerst met uw eigen wachtwoord, waarna u een sms ontvangt met een code. Pas als u die code heeft ingevoerd, bent u aangemeld. Wel zo veilig natuurlijk, zeker als u vertrouwelijke informatie moet versturen. U kunt two step verification bij Google aanvragen op een speciale webpagina. Hiervoor moet u wel inloggen op uw Google-account of dat aanmaken.