Internet een stuk veiliger dan u denkt?

20 juli 2015 | Door redactie

U krijgt iedere dag waarschuwingen voor cybercrime, datalekken, phishing en malware om uw oren. Nu zijn deze berichten zeker niet ongegrond; verstandig gebruik van het internet is nog steeds het devies. Maar er zijn ook verfrissende tegengeluiden: een groep wetenschappers betoogt dat het internet een stuk veiliger is geworden.

De Global Commission on Internet Governance vindt dat de veiligheid van het internet nauwkeuriger in kaart moet worden gebracht. Het wereldwijde web groeit namelijk nog iedere dag. Cijfers over cybercriminaliteit moeten dan ook relatief worden weergegeven. Net zoals bijvoorbeeld ‘moorden per 1.000 mensen per jaar’ meer zegt dan absolute aantallen. De onderzoekers hebben gegevens over malware, botnets en datalekken dan ook afgezet tegen het aantal internetgebruikers.

Normaliseren cijfers online veiligheid

Door deze manier van ‘normaliseren’ krijgt u een ander beeld van veiligheid op het internet. De conclusie kan zelfs zijn dat het internet iedere dag alleen maar veiliger wordt. Het volledige onderzoek (pdf) laat zien op welke punten. Het kan doemdenkers wellicht op andere gedachten brengen, hoewel u de online veiligheidsteugels hierdoor uiteraard niet moet laten vieren.