Merendeel van organisaties verwacht cyberaanval

6 maart 2023 | Door redactie

De meeste organisaties verwachten ooit slachtoffer te worden van een cyberaanval, zo blijkt uit recent onderzoek. Het is niet zozeer de vraag of zij worden gehackt, maar wanneer dit gaat gebeuren. Waar twee jaar geleden een DDoS-aanval nog werd gezien als grootste cyberdreiging, is er nu vooral angst voor ransomware, phishing en ketenaanvallen.

Recent onderzoek van IT-specialist Conscia wijst uit dat maar liefst 94% van de organisaties verwacht ooit te worden gehackt. De meeste organisaties zijn zich dus bewust van de gevaren van cybersecurity en hebben daarom van dit onderwerp een topprioriteit gemaakt. Twee derde van de organisaties geeft aan voldoende budget te hebben voor cybersecurity. Het gemiddelde cijfer dat zij zichzelf geven voor dit onderwerp is een 6,1.

Bredere cybersecurity-strategie vereist

De cybersecurity-strategie (toolbox) van veel organisaties richt zich op dit moment vooral op preventie (43%). Detectie van aanvallen blijft ver achter met 15%. Slechts 39% is van mening dat het eigen Security Operations Center (SOC)- of securityteam in staat is om adequaat te reageren op een cyberaanval. Volgens Conscia gaat een goede cybersecurity-strategie uit van een bredere benadering met daarbij aandacht voor identificatie, preventie, detectie en respons. Het is van belang dat organisaties weten wat er in het netwerk aanwezig is, welke programmatuur wordt toegepast en dat bekende kwetsbaarheden op tijd worden verholpen.

Wereldwijd zorgen over incidenten

Aandacht van ondernemingen voor cybersecurity is geen overbodige luxe. Dit komt ook naar voren uit recent wereldwijd onderzoek van verzekeraar Allianz. Ondernemers blijken zich vooral zorgen te maken over cyberincidenten, op de voet gevolgd door bedrijfsonderbrekingen en macro-economische ontwikkelingen. Dat het belang van cybersecurity bij veel organisaties toeneemt, blijkt ook uit het feit dat functies in de ICT-sector goed zijn vertegenwoordigd in de top 10 beste banen van Nederland volgens vacaturesite Indeed.