Mkb moet € 100 miljoen krijgen tegen cybercriminaliteit

6 juli 2017 | Door redactie

Cybercriminelen hebben Nederland in het vizier. Niet alleen de overheid en organisaties met hoogwaardige technologie zijn doelwit, ook mkb-ondernemingen krijgen vaker te maken met cyberaanvallen. MKB-Nederland vindt dat er tenminste € 100 miljoen beschikbaar moet komen om mkb’ers te ondersteunen.

Onlangs vonden er wereldwijd twee grote computeraanvallen plaats. Het (demissionaire) kabinet moet daarom op de begroting voor 2018 tenminste € 100 miljoen uittrekken om mkb-ondernemingen te helpen in hun strijd tegen cybercriminaliteit, volgens MKB-Nederland. De Nederlandse economie is namelijk een van de meest gedigitaliseerde economieën ter wereld. Eerder kwam echter al naar voren dat de kwetsbaarheid van mkb-ondernemingen groot is.

Bedrijfsleven moet informatie over computeraanvallen delen

MKB-Nederland voert in samenwerking met de ministeries van V&J en EZ al het project ‘Veilig zakelijk internetten’ voor het mkb uit, waarmee zowel individuele ondernemers als brancheorganisaties worden ondersteund bij het nemen van preventieve maatregelen. Het kabinet zou volgens MKB-Nederland echter ook moeten investeren in de oprichting van een Digital Trust Centre, waar overheid en bedrijfsleven veilig informatie over aanvallen en problemen kunnen delen.

Boete op lekken van data

Dat hackers inbreken en gegevens stelen is niet alleen heel vervelend, het kan een organisatie ook op een boete komen te staan in het kader van de meldplicht datalekken (tools). Als een organisatie te maken krijgt met een datalek, moet de werkgever daarvan een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die kan een boete opleggen.