Nieuwe subsidiepot om cybercrime tegen te gaan

Het kost menig organisatie veel moeite om in deze moeilijke tijden het hoofd boven water te houden. Het laatste waar u nu op zit te wachten is gedoe met cybercriminelen. Toch weten veel organisaties nog onvoldoende hoe ze zich moeten wapenen tegen de cyberdreigingen. Het Digital Trust Center (DTC) komt nu met een nieuwe subsidieregeling om cybercrime tegen te gaan. De openstelling duurt tot 15 oktober 2021, 17.00 uur.

10 september 2021 | Door redactie

In 2018 werd het Digital Trust Center (DTC) opgezet om de cyberveiligheid van organisaties te waarborgen. Het betrof in eerste instantie een tijdelijke proef om organisaties op de risico’s van cybercrime te wijzen, te adviseren over digitale veiligheid en organisaties de handen ineen te laten slaan om zich te beschermen tegen cybercriminaliteit. In 2020 is besloten dat het DTC met zijn werk een belangrijke bijdrage levert aan de digitale veiligheid van organisaties en daardoor onmisbaar is. Het DTC maakt deel uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Maximaal € 200.000 subsidie voor elk project tegen cybercrime

Het DTC komt nu met de subsidieregeling Cyberweerbaarheid. Het ministerie stelt hiervoor in 2021 € 1.000.000 beschikbaar waarvoor organisaties anticybercrimeprojecten kunnen financieren tot € 200.000 per project. Het projectplan moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals een looptijd van ten minste een en ten hoogste drie jaar. Ook moet samenwerking centraal staan: maximaal acht deelnemers van wie de penvoerder een ondernemer moet zijn.

Aanvragen van de subsidie om cybercrime tegen te gaan

Organisaties kunnen de subsidie niet besteden aan de ontwikkelingen van hardware of software, tenzij die nodig is om informatie te delen over hoe de cyberweerbaarheid te versterken is. Ook is het geld niet bedoeld om cyberincidenten mee op te lossen. U kunt de subsidie nog tot en met 15 oktober 2021, 17:00 uur aanvragen. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Meer informatie over cybersecurity vindt u in de toolbox Zo verbetert u de cybersecurity van uw organisatie.