Richtlijn voor strafmaatregelen tegen toenemende cybercrime

2 februari 2018 | Door redactie

Cybersecurity staat in 2018 hoog op de agenda, zowel bij de overheid als bij organisaties. Het Openbaar Ministerie heeft in de Staatscourant een eerste Richtlijn cybercrime gepubliceerd, die handvatten biedt voor strafopleggingen. Uit onderzoek blijkt dat cybercriminaliteit alleen maar zal toenemen.

De overheid wil meer regie bij het voorkomen van cybercriminaliteit. Cybercrime (tool) is een toenemende vorm van criminaliteit. Steeds meer voorwerpen zijn aangesloten op het internet (Internet of Things, IoT) en kunnen gegevens uitwisselen. Als dergelijke apparaten (zoals printers) niet goed geconfigureerd zijn, vormen ze een toegangspoort voor hackers naar het organisatienetwerk. Criminelen bedreigen daarmee de veiligheid van organisaties, overheidspartijen en burgers. Om die te beschermen zijn er al maatregelen genomen, bijvoorbeeld via de Algemene verordening gegevensbescherming (tools) en nu is er dus ook een Richtlijn cybercrime bekendgemaakt. 

De richtlijn geldt voor diverse vormen van cybercrime

De richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van cybercrime (computervredebreuk, een DDoS-aanval,  ransomware (tool), malware enzovoorts) en bevat criteria aan de hand waarvan in individuele zaken een strafeis geformuleerd kan worden. Grosso modo gaat de richtlijn in op cybercrime in relatiesfeer, diefstal van vermogen, overnemen van (bedrijfs)gegevens en het ongewild van buitenaf aanpassen van webpagina's door hackers (defacing).

Toename van cybercriminaliteit leidt tot maatwerkverzekering

Internationaal onderzoek van risico- en verzekeringsadviseur Aon geeft een aantal trends voor 2018 aan. De verwachting is dat ransomware- en IoT-aanvalen in 2018 vaker zullen voorkomen. Cyberrisicomanagement moet rekening houden met strengere wet- en regelgeving en steeds strengere beveiligingseisen. De basismaatregelen, die het mkb wel op orde heeft, zijn niet meer voldoende. De vraag naar verzekeringen tegen cybercrime is dan ook aanzienlijk toegenomen. Uit het Cybersecurity Predictions Report 2018 van Aon blijkt daarnaast dat verzekeringen steeds specialistischer worden om aan organisaties maatwerk te kunnen bieden.