Vergoeding na fraude internetbankieren?

2 oktober 2013 | Door redactie

U kunt maar beter alert blijven tijdens uw strooptocht over het wereldwijde web. Ook internetbankieren is linke soep. De combinatie malware en internetbankieren kan desastreuze gevolgen hebben. Consumenten krijgen al snel hun geld terug als zij tijdens het internetbankieren door malware gedupeerd raken. Voor de zakelijke klant ligt dat gecompliceerder.

Ondanks uw oplettendheid en voorzorgsmaatregelen kunt u tijdens het internetbankieren toch het slachtoffer worden van een cyberaanval. Malware neemt steeds slimmere vormen aan. Op het moment dat u nattigheid voelt, kan het al te laat zijn. Een scherm dat halverwege het internetbankieren bevriest of een transactie die op het allerlaatste moment ineens verandert; allebei tekenen dat het kwaad al is geschied. Verdwijnt er door een malware-aanval geld van de bedrijfsrekening, dan is het geen uitgemaakte zaak dat u dit vergoed krijgt van de bank.

Strenger bij zakelijk internetbankieren

De consument is door de wetgeving goed beschermd en krijgt vrijwel altijd het geld teruggestort als het misgaat tijdens het internetbankieren. Voor zakelijke klanten zijn banken een stuk strenger. Die worden geacht beter op te letten. De bank bekijkt per geval of zij wel of geen schadevergoeding uitkeren aan zakelijke klanten. Zijn zij van mening dat u door beter op te letten fraude had kunnen voorkomen, dan kan uw bedrijf fluiten naar een vergoeding. Banken hebben hier nu eenmaal veel vrijheid in. Niet alleen wordt er onderscheid gemaakt tussen bedrijven en consumenten, ook gaat de ene bank anders met online fraude om dan de andere. Of u de schade vergoed krijgt en zo ja welk deel daarvan, verschilt hierdoor per bank