Werknemers nauwelijks bezorgd over digitale veiligheid

Nederlandse werknemers maken zich weinig zorgen over hun digitale veiligheid. Dit geldt vooral voor werknemers van het grote mkb (10-199 werknemers) en het grootbedrijf (vanaf 200 werknemers). Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek naar het bewustzijn van Nederlanders op het gebied van cybersecurity van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

19 oktober 2020 | Door redactie

Jaarlijks krijgt 1 op de 5 ondernemingen te maken met cybercrime in de vorm van phishing of ransomware. Toch maakt maar een kwart van ondernemingen zich enige zorgen over hun digitale veiligheid. Vooral werknemers van het grote mkb doen weinig om hun online veiligheid te waarborgen. Zo ligt het gebruik van antivirussoftware bij deze groep lager dan bij het kleine mkb (tot 10 werknemers) en het grootbedrijf. Datzelfde geldt voor het regelmatig zorgen voor back-ups en het uitvoeren van updates.

Antivirussoftware en firewalls

Ook bij de ICT-verantwoordelijken van het grote mkb lijkt het gebruik van veel voorkomende beveiligingsopties als antivirussoftware en firewalls lager te liggen dan bij het kleine mkb. ICT-verantwoordelijken van grootbedrijven gebruiken juist meer digitale beveiligingsopties en maken zich mede daardoor minder vaak zorgen over hun digitale veiligheid. Werknemers worden het meest geconfronteerd met phishing en fraude op het gebied van acquisitie.

Meer acties in kleine mkb

Werknemers in het kleine mkb geven vaker aan acties te hebben ondernomen om hun online veiligheid te verbeteren, zoals het gebruiken en updaten van antivirussoftware (65%), het maken van back-ups (58%), het uitvoeren van beveiligingsupdates (58%) en het controleren van verdachte links (56%). Werknemers in het grote mkb voeren deze acties minder vaak uit. Werknemers in het kleine mkb ervaren ook minder vaak belemmeringen in tijd, gemak en kosten om hun veiligheid te verhogen dan werknemers van de andere typen ondernemingen, aldus het rapport ‘Veilig Online 2020: werknemers bedrijfsleven’ (pdf).

Meer informatie over cybersecurity vindt u in de toolbox Zo verbetert u de cybersecurity van uw organisatie.