CPB: recessie door coronavirus is onvermijdelijk

Een recessie is onvermijdelijk, aldus het Centraal Planbureau. Het CPB werkte 4 scenario’s uit waarin de economische gevolgen van het coronavirus werden geschetst voor 2020 en 2021. Al deze scenario’s monden uit in een recessie.

31 maart 2020 | Door redactie

De 4 scenario’s hanteren verschillende uitgangspunten voor de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking: 3 maanden, 6 maanden, 6 maanden (plus een negatieve doorwerking) en 12 maanden. In de 4 scenario’s krimpt het bruto binnenlands product (bbp) in 2020 met 1,2% tot 7,7%. In 2021 stijgt het bbp met 3,5% of zal dit in het ergste geval een daling van 2,7% laten zien.

Beste en slechtste scenario

In het meest positieve scenario herstelt de economie al in het derde kwartaal van 2020. In het slechtste scenario ontstaan er ook problemen in de financiële sector en zal daarnaast de situatie in de andere landen verslechteren. Dat zal uiteindelijk weer leiden tot een trager herstel in Nederland.
De werkloosheid loopt in het lichtste scenario slechts beperkt op, maar stijgt in het zwaarste scenario tot 9,4% in 2021.

Overheidsfinanciën zullen verslechteren

Door de noodmaatregelen om de economie te steunen, verslechteren de overheidsfinanciën in alle scenario’s fors. Dat is in ieder gevel zeker. In het zwaarste scenario komt de schuld eind 2021 uit op 73,6% bbp. Dat is fors maar nog steeds op ruime afstand van de gevarenzone.

Voorlopig nauwelijks macro-economische data beschikbaar

Het CPB heeft 4 scenario’s (pdf) geschetst om de volgende redenen: “De contactbeperkende maatregelen en de onzekerheid die de crisis met zich meebrengt, hebben een zichtbare impact op de economische activiteit. Er is nog veel onzeker, en er zijn voorlopig nog nauwelijks macro-economische data beschikbaar. Een raming is in zo’n situatie niet zinvol. Daarom zijn scenario’s gebruikt om de orde van grootte van de impact inzichtelijk te maken, en aan te geven waar de voornaamste onzekerheden zitten.”

Bijlagen bij dit bericht