Hoger CPI voor salarisonderhandeling, contract en indexatie

9 oktober 2017 | Door redactie

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) biedt objectieve informatie die werkgevers kunnen verwerken in contracten, salarisonderhandelingen of indexaties. Onlangs maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat het CPI in de maand september 2017 op 102,03 lag.

Het CPI is een indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een gemiddeld pakket goederen en diensten. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van dit indexcijfer weergegeven. Werkgevers kunnen zich bij salarisonderhandelingen, contracten of indexaties baseren op het CPI. In de maand september 2017 lag het CPI op 102,03 (september 2016: 100,57). De procentuele toename van 1,4% is minder groot dan de procentuele wijziging bij het loonindexcijfer. Ten opzichte van de maand september 2016 was hier een procentuele mutatie van 1,5%.

Informatie om inflatie te berekenen

Het CPI geeft ook informatie over de mate waarin de prijsontwikkeling bij een organisatie overeenkomt met de gemiddelde prijsontwikkeling in bijvoorbeeld de branche of de prijsstrategie (tool) uit het marketingplan (tools). Het CBS gebruikt het CPI-indexcijfer om de inflatie te berekenen, dit is de toename van het algemene prijspeil in Nederland. Het overzicht Kerncijfers voor financials (tool) geeft inzicht in kerncijfers zoals het CPI en het loonindexcijfer. De tool wordt periodiek geactualiseerd met de meest recente cijfers. 

Hoger CPI voor salarisonderhandeling, contract en indexatie.JPG