Stappenplan: nieuw prijzendashboard CBS voor calculaties

8 juni 2017 | Door redactie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs het prijzendashboard gepubliceerd. Dit overzicht vindt u op cbs.nl. Het dashboard is een uitsplitsing van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) naar economisch segment.

De consumentenprijsindex (tool) is een belangrijke indicator voor de inflatie, maar dit indexcijfer is alleen maatgevend voor de veranderingen in de consumentenprijzen. Om de stijging of daling van het algemene prijspeil (inflatie) goed in calculaties te verwerken, is meer informatie nodig. Het CBS voldoet met het recent gepubliceerde prijzendashboard aan deze praktijkvraag. De toegevoegde waarde van dit dashboard zit in het feit dat er, naast de consumptie door huishoudens, ook wordt gekeken naar drie andere sectoren van de economie, waarin ook sprake is van stijgende en dalende prijzen. In het dashboard staan vier indicatoren voor inflatie, onderverdeeld naar vier de sectoren van de Nederlandse economie. De onderstaande tabel geeft deze indicatoren weer.

De mogelijkheden van het prijzendashboard in stappen

Om de inflatie in calculaties goed te kunnen verwerken is het prijzendashboard gratis online te raadplegen. De eerste stap die u moet zetten om geschikte informatie te verkrijgen, is het instellen van de openingspagina, waarop de inflatie-indicatoren per maand zijn weergegeven in een staafdiagram. Deze grafiek (tool) stelt u vervolgens in met drie kleuren:

  • Het rode deel is voor de segmenten waarin er sprake was van veel inflatie, oftewel meer dan gebruikelijk is.
  • Het gele stuk geeft aan dat er sprake was van een normale (gebruikelijke) inflatie.
  • Het blauwe deel van het diagram is voor de segmenten waarin er weinig inflatie was, oftewel minder dan gebruikelijk is.

Het dashboard opent standaard de situatie in de afgelopen maand, dit kan worden aangepast. Het CBS heeft een eenvoudige en uitgebreide versie van het prijzendashboard gemaakt. Het verschil tussen deze twee versies is dat het in de eenvoudige versie niet mogelijk is om de referentieperiode en het interval rondom de mediaan aan te passen.

prijzendashboard calculaties.JPG