Vragen over: continuous reporting

Afgelopen jaar deed NEMACC, het kenniscentrum van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de mkb-accountant, onderzoek naar continuous reporting. Wat wordt verstaan onder het 'voortdurend rapporteren' voor een organisatie?

17 februari 2020 | Door redactie

Het doel van continuous reporting – het meerdere keren rapporteren binnen een boekjaar – is het ondersteunen van het management van een organisatie. De informatie waarover wordt gerapporteerd helpt het management bij het besturen van een organisatie. Bij continuous monitoring gaat het niet alleen om financiële maar ook om niet-financiële informatie. Het gaat in feite om alle informatie die van invloed is op het reilen en zeilen van een organisatie. De frequentie van het rapporteren kan verschillen: per kwartaal, maandelijks, wekelijks of zelfs continu.

Wat zijn de voor- en nadelen van continuous reporting? 

Zowel de klant als de financiële adviseur heeft baat bij continuous reporting. De ondernemer kan bijsturen op basis van actuele cijfers en de jaarrekening kan sneller worden samengesteld. Het biedt de financial ook kansen op het gebied van advisering. Er zijn vaker contactmomenten met de klant. De nadelen: continuous reporting kan tijdrovend en duur zijn. Daarnaast kan de focus van een organisatie sterk komen te liggen op kortetermijndenken.   

Welke werkzaamheden moet de adviseur uitvoeren?

Kennis van de klant is een belangrijke eerste stap om de tussentijdse rapportages zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften en doelstellingen van een organisatie. Ook is het verzamelen van de juiste interne en externe data van belang. Het gaat dan niet alleen om de gegevens zelf, maar ook om de betrouwbaarheid en tijdigheid van die data.

Welke eisen worden gesteld aan continuous reporting?

Continuous reporting moet aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Een tussentijds rapport bevat vaak kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Ook de vorm is belangrijk: informatie moet compact en overzichtelijk in beeld worden gebracht. Een dashboard heeft op deze punten veel voordelen. Daarmee is in één oogopslag te zien welke zaken extra aandacht nodig hebben.
Download hier het NEMACC-rapport 'Op weg naar continuous reporting' (pdf).

Bijlagen bij dit bericht