Wat is het rendement van content?

15 juli 2019

We zetten al een tijdje waardevolle en relevante content in voor marketingactiviteiten. Maar hoe weten we of dit ook concreet iets oplevert?

Als u inzicht heeft in wat uw content opbrengt, kunt u waardevolle onderdelen uitbreiden en verwijderen wat niet rendabel is. Dit berekent u met het kengetal Return On Investment (ROI). De formule voor het berekenen van de ROI van contentmarketing is niet anders dan de reguliere rekensom voor het berekenen van de ROI: de opbrengst delen door de investeringen en vermenigvuldigen met 100%. Uiteindelijk draait ook contentmarketing om het vergaren van leads. Daarom kunt u bijvoorbeeld de volgende zaken in kaart brengen en onder ‘opbrengst’ in de formule scharen:

  • het aantal ingevulde formulieren;
  • het aantal inschrijvingen voor de nieuwsbrief;
  • het aantal clicks in artikelen in de nieuwsbrief;
  • het aantal downloads in ruil voor een of meerdere e-mailadressen;
  • het aantal pays-with-a-tweet;
  • het aantal websitebezoekers.

Ook het aantal Marketing Qualified Leads (MQL’s) of de hoeveelheid Sales Qualified Leads (SQL’s) die uw onderneming verkrijgt dankzij een contentcampagne, zou u kunnen meetellen.

Return On Investment

De opbrengsten zet u vervolgens af tegen de kosten. Denk aan het inkopen van kopij (copywriting) en ondersteunende infographics, het laten bouwen van een landingspagina, het opzetten van een audiovisuele productie, en ga zo maar door. Door met de eerdergenoemde formule het ROI-percentage te berekenen, heeft u cijfermateriaal waarmee u uw beslissingen kunt verantwoorden. Bedenk wel dat sommige content ‘recyclebaar’ is. U kunt de opbrengsten voor deze content daarom over verschillende perioden of zelfs jaren verspreiden.