Meldplicht datalekken door Eerste Kamer

28 mei 2015 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een meldplicht voor datalekken. Als hackers straks bij uw bv persoonsgegevens buit maken van uw klanten of werknemers, moet u hiervan melding maken bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Het voorstel is een wijziging op de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Naast een melding bij het CBP, moet u ook de partijen waarvan privacygevoelige gegevens op straat terecht zijn gekomen inlichten. Het is overigens nog niet bekend wanneer het wetsvoorstel in werking zal treden.

CBP krijgt nieuwe naam, legt hogere boetes op

Het CBP krijgt door de wetswijziging ook de bevoegdheid om flink hogere boetes op te leggen. U kunt straks een boete krijgen van maximaal € 810.000 als u de WBP overtreedt, bijvoorbeeld als u nalaat een datalek te melden. Bovendien zal de naam van het CBP gewijzigd worden in Autoriteit Persoonsgegevens.