Voldoen aan de meldplicht datalekken

Checklist

PDF 169.67 kb

publicatiedatum 08-08-2019

Download deze tool
De meldplicht datalekken verplicht uw organisatie om melding te doen van het lekken van persoonsgegevens. Datalekken kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat een laptop met belangrijke persoonsgegevens wordt gestolen. Een melding hoeft niet in alle gevallen te worden gemaakt, maar in gevallen waarbij een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen is of deze gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Middels deze tool kunt u bepalen of u melding moet maken van een datalek en, als dat het geval is, welke stappen u precies moet nemen.