BTW-aftrek ondanks foute factuur

15 maart 2013 | Door redactie

Zelfs als u een factuur van een leverancier ontvangt die niet lijkt te voldoen aan alle factureringsregels voor de BTW, betekent dat nog niet direct dat u geen recht heeft op aftrek van de betaalde voorbelasting. De Hoge Raad besliste onlangs dat een factuur waarvan de handelsnaam van de leverancier niet correct was toch aan de vereisten voldeed, omdat de betreffende leverancier op basis van de factuurgegevens te identificeren en te traceren was.

Om recht te hebben op de aftrek van betaalde BTW op een binnengekomen factuur, moet die factuur aan allerlei vereisten voldoen. In een zaak die de Hoge Raad onlangs behandelde had een onderneming de voorbelasting op een factuur voor de levering van mobiele telefoons afgetrokken. De belastinginspecteur constateerde achteraf dat de handelsnaam van die leverancier op de factuur niet in overeenstemming was met de handelsnaam in het register van de Kamer van Koophandel. Het adres klopte wel.

Klein foutje in de factuur

Volgens de inspecteur voldeed de factuur niet aan de factureringseisen voor de BTW, omdat de identiteit van de leverancier door de fout niet vast stond. De Hoge Raad stelde echter dat een leverancier op basis van de naam en het adres op de factuur duidelijk te identificeren en te traceren moest zijn. Een klein foutje in die gegevens hoeft dus niet direct grote gevolgen te hebben. Het is wel slim om het niet zover te laten komen dat een gerechtshof dit moet bepalen. Wees er dus altijd alert op dat binnenkomende facturen correct zijn!
Hoge Raad, 8 maart 2013, LJN: BW5395