Concurrerende factormaatschappijen drukken kosten

28 april 2023 | Door redactie

Als een organisatie kampt met een liquiditeitsprobleem omdat afnemers pas na een aantal maanden de factuur betalen, kan factoring een oplossing zijn. De organisatie draagt dan de hele debiteurenportefeuille over aan een factormaatschappij. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Doordat de afgelopen 10 jaar de concurrentie is toegenomen, zijn de kosten voor factoring wel verlaagd.

Bij factoring (tool) neemt een externe factormaatschappij tegen betaling het debiteurenbeheer van uw organsiatie over. Dit levert uw organisatie een enorme tijdsbesparing op en bijvoorbeeld ook een betere en constantere liquiditeitsplanning (tool). Er zijn inmiddels heel wat factormaatschappijen waar organsiaties kunnen aankloppen. Bij diverse maatschappijen kunnen organisaties aangeven hoe groot hun debiteurenportefeuille is, om op maat antwoord te krijgen over de kosten van factoring.

Verschillende aspecten aan kosten voor factoring

De kosten zijn een percentage van het factuurbedrag. De factormaatschappij houdt dat percentage, dat ook wel factor fee heet, in. Meestal ligt het percentage tussen de 1% en 6%, dat verschilt dus per factormaatschappij. Wat ook een rol speelt in de kosten is hoe lang debiteuren doen over de betaling: hoe sneller een debiteur over de brug komt, des te korter hoeft de factormaatschappij financiering verstrellen en des te lager zijn de kosten. Een korte betaaltermijn (infographic) is dus van belang. Een ander kostenaspect is de premie voor risicodekking. Daarnaast kunnen gerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht. Hoewel er veel geinnoveerd is bij factormaatschappijen, zijn er ook nog aanbieders die naast de factor fee nog extra kosten in rekening brengen zoals aanmdlingskosten, kosten voor onderzoek naar kredietwaardigheid of de kosten van een zakelijke rekening. Om het liquiditeitsvoordeel te behalen moeten de voordelen dus wel zwaarder wegen dan de kosten.

Voorwaarden voor factoring

Factoring is vooral aantrekkelijk voor starters en mkb-organisaties die snel groeien: zij moeten over voldoende liquide middelen beschikken om nieuwe investeringen te financieren. Omdat de factormaatschappij direct het debiteurenbeheer overneemt, loopt een organisatie geen risico meer op wanbetalingen. De factormaatschappij betaalt aan de organisatie direct het totaalbedrag van de facturen. Een organisatie moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet uw organisatie een zekere bestaanszekerheid hebben. En zodra er sprake is van servicecontracten, vooruit-facturatie, deelbetalingen, G-rekeningen of projecten is financiering door factoring problematisch.