Debiteuren sneller over de brug door vakantiegeld

3 mei 2024 | Door redactie

De meeste werknemers krijgen in mei het vakantiegeld uitbetaald. Organisaties doen er verstandig aan nog openstaande rekeningen in de meimaand bij afnemers te vorderen. Het vakantiegeld verhoogt namelijk de kredietwaardigheid van particulieren waardoor de kans groter is dat zij hun betaling sneller kunnen voldoen. Als de afnemers echter mkb-ondernemingen zijn, geldt juist het tegenovergestelde.

In mei ontvangen veel werknemers hun vakantiegeld. Werknemers hebben recht op vakantiegeld (wettelijke term: vakantiebijslag (infographic) op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Hun saldo zal aan het eind van de maand dan dus ook hoger zijn dan normaal gesproken, waardoor hun kredietwaardigheid hoger is. Organisaties kunnen aanmaningen aan particulieren het beste zenden vóór de vakantiebijslag daadwerkelijk op hun rekening wordt gestort. Zo staan ze vooraan in de rij, wat de kans aanzienlijk vergroot dat debiteuren de rekeningen voldoen. Incassobureaus grijpen de meimaand namelijk ook aan om openstaande betalingen te vorderen. 

Voor mkb-ondernemingen is mei een dure maand

Houd er wel rekening mee dat als de debiteuren bestaan uit mkb-ondernemingen, de meimaand juist niet de meest ideale maand is om betalingen te innen. Vooral de uitbetaling van het vakantiegeld aan werknemers zorgt ervoor dat deze ondernemingen vertraging ondervinden in de verwerking van facturen. Bij kleine ondernemingen speelt daarnaast de vakantieperiode een rol: door onderbezetting worden facturen niet in alle gevallen stipt op tijd uitbetaald. Organisaties met openstaande rekeningen bij mkb-ondernemingen moeten dus juist vóór de maand mei aanbreekt gaan innen en rekning houden met onderbezetting gedurende de zomermaanden.Voor de eigen organisatie kan mei een dure maand zijn, omdat ook aan de eigen werknemers vakantiegeld wordt uitbetaald. Daarbij is het belangrijk om over voldoende liquide middelen te beschikken om de vakantiebijslag te voldoen. Probeer dus lopende vorderingen zo snel mogelijk te innen en kijk scherp naar het debiteurenbeheer (toolbox)!