Factoring wint snel aan populariteit in Nederland

1 oktober 2018 | Door redactie

Nederlandse ondernemingen regelen hun financiering steeds vaker op alternatieve manieren dan met een lening van de bank. Ze hebben factoring ontdekt als serieus alternatief. Dat blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau (CPB).

Het totale bedrag aan facturen die ondernemingen hebben verkocht aan factoringmaatschappijen is verdrievoudigd van € 30 miljard in 2008 tot € 90 miljard in 2017. Deze ontwikkeling gaat in Nederland ook sneller dan in andere Europese landen.

Minder bankleningen, factoring in de lift

Uit het overzicht blijkt dat de rol van bankleningen bij de financiering van bedrijven in Europa is afgenomen. Andere vormen van financiering (tool), zoals aandelen, obligaties en factoring zijn gegroeid. Vooral bij factoring gaat de ontwikkeling hard in Nederland. Waar het totaal aan bankleningen met slechts 12% groeide ten opzichte van tien jaar geleden, verdrievoudigde het bedrag aan factoringfinanciering.

Debiteurenportefeuille verkopen aan een factoringmaatschappij

Bij factoring verkoopt een onderneming zijn facturen aan een derde partij, de factoringmaatschappij. De onderneming ontvangt dan direct een bedrag en de factoringmaatschappij int vervolgens de facturen. Factoring (tool) kan een oplossing zijn voor een liquiditeitsprobleem dat is ontstaan doordat debiteuren pas na een aantal maanden de factuur betalen. Uw organisatie draagt dan de hele debiteurenportefeuille over aan een factormaatschappij. Dit levert een enorme tijdsbesparing op en bijvoorbeeld ook een betere en constantere liquiditeitsplanning (tool)

Meer informatie over alternatieve financiering vindt u in de toolbox Zo vindt u alternatieve financieringsvormen.