Financials bang voor gevolgen van openstaande facturen

24 april 2023 | Door redactie

Het merendeel van finance professionals (81%) vreest voor het effect van openstaande facturen op de eigen organisatie. Dat steeds meer klanten facturen niet meer kunnen betalen heeft ook invloed op het werkplezier van financials. Dit blijkt uit recent onderzoek naar debiteurenbeheer.

Uit onderzoek van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn onder ruim 500 finance professionals die zich bezighouden met debiteurenbeheer komt naar voren dat 217 professionals een groei zien in het aantal klanten met betalingsachterstanden. Drie op de vijf financials geven ook aan bang te zijn voor de negatieve effecten van openstaande facturen op de financiële situatie van de eigen organisatie.

Invloed op het werkplezier

De groei van klanten met schulden heeft ook directe invloed op het werkplezier van finance professionals. Zo zegt maar liefst 46% het werk minder leuk te vinden nu steeds meer klanten moeite hebben om de rekeningen te betalen. Een groot deel van financials (77%) is wel te spreken over de manier waarop hun organisatie vorderingen incasseert. Een onderdeel van het debiteurenbeheer van menig organisatie is dat lang openstaande facturen op een gegeven moment worden overgedragen aan een incassobureau of deurwaarder (video). Daarvoor hebben ruim twee op de drie (69%) financials begrip.

Verantwoorde incassering van betalingsachterstanden

Experts inschakelen op het gebied van debiteurenbeheer zou voor menig organisatie uitkomst kunnen bieden. Adviseurs weten vaak goed hoe een organisatie zo verantwoord mogelijk betalingsachterstanden kan incasseren. Op deze manier kan worden voorkomen dat de ene schuld overgaat in een andere schuld. Klanten worden op deze manier ook optimaal geholpen. Tegelijkertijd draagt een dergelijke keuze bij aan het werkplezier van financials die zich bezighouden met debiteurenbeheer (toolbox)