Geld innen per 10 januari gemakkelijker

15 januari 2015 | Door redactie

Per 10 januari 2015 is het gemakkelijker om binnen de Europese Unie vorderingen te innen. Dit komt door de herziene Brussel I-verordening. In deze verordening is onder andere bepaald dat het niet meer nodig is om beslissingen van de rechter in de andere lidstaat te laten erkennen. Afhankelijk van de situatie levert dit een besparing op van € 2.200 tot € 12.700.

De herziening van de Brussel I-verordening – ook wel EEX-verordening genoemd – zorgt ervoor dat u geld bespaart als u binnen de Europese Unie geld int. Dit komt doordat de zogenoemde ‘exequaturprocedure’ niet meer van toepassing is. Dit is de procedure waarmee u voorheen van een buitenlandse rechter een goedkeuringsstempel kreeg. Een rechterlijke beslissing kan namelijk in principe alleen ten uitvoer worden gelegd op het grondgebied van de staat waar de beslissing door de rechter is uitgesproken. Om de beslissing in het buitenland uit te voeren, moest deze het 'exequatur' hebben verkregen. Deze erkenning van de buitenlandse rechter is na de herziening van de Brussel I-verordening niet meer nodig om een vordering te innen.

Afhankelijk van de situatie bespaart u € 2.200 tot € 12.700

Als er sprake was van tenuitvoerlegging van een complexe zaak, was u in het verleden maximaal € 12.700 kwijt om het besluit te laten erkennen. Dit geld besteedde u aan honoraria voor advocaten, vertaalkosten en gerechtskosten. Bovendien kon het soms een aantal maanden duren voordat u het besluit ook daadwerkelijk kon uitvoeren. Omdat deze procedure in bijna 95% van de zaken een formaliteit was, heeft de Europese Commissie voorgesteld om deze werkwijze af te schaffen. Voor u betekent dit dat u nu met minder administratieve formaliteiten rekening hoeft te houden. In eenvoudige zaken levert dit een besparing op van € 2.200. In complexe zaken kan dit zelfs oplopen tot € 12.700.

De maatregel leidde in de Tweede Kamer tot twijfels

In de Tweede Kamer leidden de herziene regels tot zorgen over door corruptie verkregen uitspraken. Deze moeten immers niet al te gemakkelijk in ons land kunnen worden uitgevoerd. Het kabinet heeft aangegeven dat er mogelijkheden blijven om dit te voorkomen. Uit een bevestiging van de Europese Commissie blijkt dat ‘uitzonderlijke omstandigheden’ ervoor kunnen zorgen dat de uitvoering kan worden tegengehouden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een oneerlijk proces.