Goedkoper procederen tegen wanbetalers

Minister Dekker voor Rechtsbescherming verlaagt de griffierechten die ondernemers betalen voor vorderingen tussen de € 500 en € 5.000. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Voor het mkb is dit goed nieuws voor het innen van hun vorderingen. Het voorstel zal binnenkort in de Tweede Kamer worden besproken.

20 november 2018 | Door redactie

Mkb'ers maken steeds minder vaak de gang naar de rechter, omdat de griffiekosten simpelweg te hoog zijn in verhouding tot de opbrengst. De oninbare vorderingen boeken zij meestal af en dat kan een aardige kostenpost worden. De verlaging van de griffiekosten maakt het mogelijk dat openstaande vorderingen tegen lagere proceskosten (tool) alsnog geïnd kunnen worden. 

Lagere griffietarieven door extra categorieën

De minister wil het stelsel van griffierechten aanpassen. Het huidige stelsel bestaat uit drie tariefcategorieën voor de kantonrechter en één tarief voor procedures bij de civiele rechter. Daardoor is procedureren (voor rechtspersonen) over kleinere vorderingen tot  € 5.000 in verhouding te duur. Concreet stelt de minister een scenario voor waarbij er extra categorieën met lagere tarieven komen voor vorderingen tussen de € 500 en € 1.500  tussen de € 1.500 en € 2.500, en bedragen tot € 5.000. Ten opzichte van het oude stelsel betekent het dat de griffietarieven voor bedragen die in deze categorieën vallen met maximaal 37% omlaag gaan. Om dit verschil op te vangen verhoogt de minister te tarieven voor vorderingen die vallen in de categorieën boven € 5.000.

Afwenden van faillissement

In het huidige stelsel leiden de relatief hoge griffierechten voor kleine vorderingen ertoe dat ondernemers vorderingen afboeken in plaats van die te incasseren (tool) bij de schuldenaar. Van deze situatie zouden schuldenaars misbruik kunnen maken. Uiteindelijk kan teveel afboeken van oninbare vorderingen, die overgedragen (tool) zijn aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder, leiden tot faillissementen van ondernemingen. De aanpassing van de tarieven die de minister in zijn brief (pdf) heeft aangekondigd, moet dit tegengaan.

Meer informatie over debiteurenbeheer vindt u in de toolbox Grip houden op uw debiteuren in 7 stappen.