Grens internationale incasso naar € 5.000

1 december 2016 | Door redactie

Vanaf 14 januari 2017 kunnen organisaties grensoverschrijdende facturen van maximaal € 5.000 innen via de Europese procedure voor geringe vorderingen. Deze procedure geldt nu nog voor vorderingen van maximaal € 2.000.

Als het uw organisatie niet lukt om grensoverschrijdende facturen betaald te krijgen via een incassotraject (tools), is het mogelijk om via de Europese procedure voor geringe vorderingen naar de rechter te stappen om deze vordering alsnog te innen. De verhoging van de maximale factuurwaarde van €2.000 naar € 5.000 moet ervoor zorgen dat met name ondernemingen uit het mkb hun grensoverschrijdende facturen gemakkelijker kunnen incasseren via de rechter. Deze schriftelijke procedure geldt alleen voor vorderingen waarvan de debiteur het bestaan niet betwist.

Formulieren voor internationale incasso

Uw organisatie kan de Europese procedure voor geringe vorderingen schriftelijk starten bij de bevoegde rechter. Hiervoor moet uw organisatie standaardvorderingsformulier A invullen. Binnen veertien dagen na ontvangst van het vorderingsformulier stuurt het gerecht een afschrift van het vorderingsformulier, eventuele bewijsmiddelen en het gedeeltelijk door het gerecht ingevulde antwoordformulier C naar de tegenpartij. Hij kan dit formulier binnen dertig dagen terugsturen of een tegenvordering indienen. De bevoegde rechtbank beslist binnen dertig dagen na ontvangst van het antwoord van de tegenpartij of dertig dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn.