Houd u aan de wettelijke betalingstermijn!

25 februari 2013 | Door redactie

Uw onderneming moet zich per 16 maart 2013 houden aan wettelijke betalingstermijnen. Momenteel zijn er niet zoveel regels opgenomen voor de betalingstermijn bij een overeenkomst tussen ondernemingen. Wettelijk mag uw onderneming momenteel alleen betalingstermijnen afspreken die niet onredelijk zijn.

In het bericht ‘Nieuwe wettelijke betalingstermijnen per 2013’ kon u al lezen dat uw onderneming zich per 2013 aan wettelijke termijnen voor transacties met niet-consumenten moest gaan houden. Per 16 maart 2013 moet uw onderneming zich dus houden aan de wettelijke betalingstermijnen bij het afsluiten van overeenkomsten. Gaat het om overeenkomsten tussen ondernemingen onderling en spreken de partijen onderling niks af dan moet de factuur binnen dertig dagen na de factuurdatum betaald zijn. In de algemene voorwaarden is het mogelijk om van deze wettelijke termijn af te wijken. Er geldt dan wel een maximum van zestig dagen voor de betalingstermijn, tenzij u kunt aantonen dat een langere betalingstermijn voor beide partijen niet nadelig is.

Overheid is minder flexibel

In tegenstelling tot de afspraken die u kunt maken met andere ondernemingen zijn de betalingstermijnen met de overheid minder flexibel. In dat geval geldt namelijk altijd een maximum van dertig dagen als betalingstermijn. Bij een te late betaling door een andere onderneming of de overheid mag u een standaardvergoeding voor incassokosten in rekening brengen. Hiervoor geldt een oplopend percentage dat afhankelijk is van het factuurtotaal, met een minimum van € 40. U mag daarnaast ook de wettelijke rente in rekening brengen.

Controleer uw voorwaarden

Een wettelijk minimumbetalingstermijn bestaat niet en deze komt er ook niet. Uw onderneming moet hierover zelf afspraken maken met de tegenpartij. U kunt bijvoorbeeld afspreken vooraf te betalen, maar hierbij geldt dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. Het is overigens aan te raden om te controleren of uw algemene voorwaarden al voldoen aan de nieuwe betalingstermijnen.