IBAN of BIC voor beslag op bankrekening in EU

11 november 2016 | Door redactie

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen. Vanaf 18 januari 2017 krijgt uw organisatie te maken met een nieuwe administratieve procedure voor het leggen van een conservatoir beslag op een bankrekening in de Europese Unie (EU).

Begin 2016 is er een Europese verordening gepubliceerd die rechtstreeks van toepassing is in de lidstaten van de EU, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Voor sommige bepalingen van deze verordening was er echter een uitvoeringsregeling nodig. De Eerste Kamer ging onlangs akkoord met deze uitvoeringsregels. In deze nieuwe regels is een herziene administratieve procedure voor het leggen van conservatoir beslag op bankrekeningen opgenomen. Het IBAN of BIC-nummer is een belangrijk onderdeel van deze procedure.

Een vastgesteld formulier gebruiken

De eerste stap die uw organisatie in 2017 moet zetten om conservatoir beslag te leggen op een bankrekening in de EU, is het indienen van een verzoek voor een beslagbevel bij de voorzieningenrechter. Dit doet uw organisatie met een vastgesteld formulier, dat als bijlage bij de verordening is opgenomen. Bij dit formulier moet uw organisatie bewijsstukken meesturen. Verder moet uw organisatie het IBAN of BIC-nummer (tool) of de naam en het adres van de bank vermelden in uw verzoek. Als er geen rechterlijke beslissing is verkregen in de bodemzaak waar uw vordering bij hoort, beslist de rechter uiterlijk op de tiende werkdag nadat uw verzoek is ingediend of uw organisatie het conservatoir beslag op de bankrekening mag leggen. 

Rendement.nl biedt de tool Standaardformulier bankbeslag en rekeninginformatie aan. In deze checklist vindt u terug hoe u het standaardformulier, waarmee bankbeslag kan worden aangevraagd, goed in kunt vullen.

De bovenstaande regels zijn inmiddels in werking getreden. In het artikel Rekeninginformatie en beslag nu eenvoudiger vindt u meer informatie.