Incassokosten beperkt per 1 juli 2012

26 maart 2012 | Door redactie

Per 1 juli treedt de wet Normering buitengerechtelijke incassokosten in werking. De Eerste Kamer keurde het wetsvoorstel onlangs goed. In de praktijk betekent dit dat u particuliere klanten alleen het wettelijke maximum aan incassokosten in rekening mag brengen. Zo mogen de vorderingskosten voor bedragen tot € 2.500 niet hoger zijn dan 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40.

Zelf bepalen hoeveel incassokosten u in rekening brengt bij een debiteur is binnenkort dus niet meer mogelijk. U zult zich aan de percentages moeten houden, die zijn vastgesteld omdat de overheid met name consumenten en kleine ondernemingen wil beschermen. Er gaat een progressief stelsel gelden, waarbij u voor bedragen tot € 2.500 dus 15% incassokosten in rekening mag brengen. Over het meerdere tot € 5.000 mag u een vergoeding van 10% rekenen. Daarna geldt tot € 10.000 een percentage van 5% en tot € 25.000 een percentage van 1%. Deze percentages gelden niet voor vorderingen van andere ondernemingen. U mag dan namelijk zelf afspraken maken over de eventuele incassokosten. Zie ook de tabel voor een handig overzicht.

Protest tegen de nieuwe regels

Vandaag biedt Intrum Justitia – Europees marktleider op het gebied van credit management – overigens een metershoge postzak met onbetaalde rekeningen aan de onderhandelende partijen in het Catshuis aan. Het bureau ziet graag wetgeving die op tijd betalen bevordert en focust op de aanpak van wanbetalers.

Maximale incassokosten per 1 juli 2012