Incassokosten zijn aan banden gelegd

11 juli 2012 | Door redactie

Sinds 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. De wet moet duidelijkheid bieden over het in rekening brengen van incassokosten aan consumenten. Het opvoeren van andere kosten (zoals administratiekosten) aan consumenten is niet meer toegestaan. Wel mag u nog steeds de wettelijk verschuldigde rente in rekening brengen.

De wet schrijft voor dat organisaties 14 dagen na het verzenden van een eerste aanmaning – waarin een verhoging van de kosten is aangekondigd – incassokosten in rekening mogen brengen. Voor deze kosten geldt een staffel (zie tabel hieronder) die kan oplopen tot 15% van de oorspronkelijke factuur, met een minimumbedrag van € 40. In de praktijk betekent dit dat u op een rekening van € 2.000 dus tot € 300 incassokosten in rekening mag brengen. Op een rekening van € 10 kunt u dus echter ook al € 40 aan incassokosten rekenen.

Er geldt een maximum voor incassokosten

Voor de incassokosten die u in rekening mag brengen, geldt een maximum. De grens ligt bij een vordering van € 1 miljoen. Hiervoor mag u maximaal € 6.775 aan incassokosten rekenen. Dat maximum geldt ook voor vorderingen van meer dan € 1 miljoen.

2012-07-12 - MT - Incassokosten per 1 juli 2012