Kredietlimiet ter voorkoming van financiële problemen

11 november 2022 | Door redactie

In veel gevallen hoeven klanten niet direct te betalen als ze een product of dienst afnemen. De organisatie verstrekt dan een zogenoemd leverancierskrediet. Dit bedrag kan behoorlijk oplopen en zeker in economisch zware tijden met hoge kosten een probleem vormen. Stel daarom grenzen.

Voor elke organisatie kan een leverancierskrediet risico inhouden: het is wachten op geld en dus beschikken over minder liquide middelen. Als een organisatie een leverancierskrediet instelt, wordt eerst het risicoprofiel van de betreffende klant gekeken. Soms blijft het jarenlang bij deze afspraak. Juist in deze tijd, waarbij niet alleen organisaties maar ook klanten het moeilijker hebben, is het goed om regelmatig, bijvoorbeeld één of twee keer per jaar, opnieuw de limieten te onderzoeken die eerder zijn vastgesteld. Zijn er veranderingen opgetreden die een wijziging van de kredietlimiet rechtvaardigen? Hoe is het betalingsgedrag van de klant de afgelopen periode geweest? 

Kredietlimiet heeft signaalfunctie 

Heeft uw organisatie voor afnemers een kredietlimiet bepaald, maak dan aan iedereen binnen de organisatie duidelijk hoeveel er aan die klant geleverd mag worden. Zo is het beleid rond debiteurenbeheer voor iedereen duidelijk. Overschrijdt een afnemer toch die limiet, dan moeten de alarmbellen gaan rinkelen. En let ook op bij het volgende gedrag: stel dat uw onderneming voor een bepaalde klant een limiet heeft ingesteld van bijvoorbeeld € 5.000. Zit hij bijna aan die limiet en doet hij ineens een bestelling van € 4.000, dan zou deze handeling er op kunnen wijzen dat uw afnemer liquiditeitsproblemen heeft en door middel van extra bestellingen probeert snel geld te verdienen met opruimacties. De kredietlimiet heeft dan een signaalfunctie. Bij het instellen van een kredietlimiet kunt u sneller risico’s opsporen.