Naheffing onterechte BTW ook voor afnemer

3 april 2013 | Door redactie

De Belastingdienst mag in aftrek genomen BTW die onterecht aan uw bv is gerekend, direct bij u naheffen in plaats van bij de leverancier. De Hoge Raad bevestigde dit onlangs in een arrest. De inspecteur is sinds dit besluit van de staatssecretaris van Financiën niet meer verplicht enkel of allereerst bij de opsteller van de factuur de BTW na te heffen.

Ontvangt uw bv een rekening waarbij onterecht BTW in rekening is gebracht, dan mag de fiscus dit ook bij u als afnemer terugclaimen. In het besluit (pdf) van de staatssecretaris is dit mogelijk als naheffen bij de leverancier, dus bij degene die de factuur heeft opgesteld, niets oplevert. Dit overkwam een onderneming die personeel had ingeleend en daarvoor een factuur had ontvangen met BTW. Deze BTW was onterecht in rekening gebracht en door de onderneming dus onterecht als voorbelasting afgetrokken. De onderneming was het er echter niet mee eens dat de fiscus daarom een naheffingsaanslag van zo’n € 55.000 oplegde en stapte naar de rechter. 

Verantwoordelijk voor terechte BTW-aftrek

De onderneming was van mening dat de BTW alleen bij de uitlener nageheven kon worden, omdat hij de factuur immers had opgesteld. Toen de zaak voor de Hoge Raad kwam concludeerden de rechters op basis van het besluit van de staatssecretaris dat de fiscus de BTW wel degelijk mocht naheffen bij de onderneming. Het was namelijk aannemelijk dat de opsteller van de factuur de naheffingsaanslag niet zou betalen. Daarbij had de onderneming moeten weten dat de BTW onterecht was gerekend. Twijfelt u over in rekening gebrachte BTW, dan kunt u het beste van tevoren controleren of u de BTW wel in aftrek mag nemen. Volgens het besluit heeft u als afnemer namelijk de verantwoordelijkheid om te controleren of in rekening gebrachte BTW correct is.
Hoge Raad, 22 maart 2013, LJN: BZ5148