Nederlandse ondernemer moet lange adem hebben

20 juli 2016 | Door redactie

Nederlandse ondernemingen kregen er in 2015 massaal mee te maken: wanbetalers. Maar liefst negen op de tien ondernemers zagen zich geconfronteerd met betalingsachterstanden van zakelijke klanten. Een vijfde van de ondernemers moest hierdoor noodgedwongen zélf betalingen uitstellen.

Bijna een derde van de waarde van zakelijke facturen wordt te laat voldaan. Gemiddeld stonden facturen in Nederland vorig jaar 42 dagen open, maar liefst vijf dagen langer dan in 2014. Achterstallige facturen worden over het algemeen twee weken na de vervaldatum alsnog betaald. Dit blijkt uit een onderzoek van kredietverzekeraar Atradius naar de betalingsmoraal van drieduizend ondernemingen in dertien verschillende landen.

Oninbare vorderingen door faillissementen

Uit het onderzoek komt daarnaast naar voren dat Nederlandse ondernemers vaker dan hun collega’s elders in Europa te maken krijgen met oninbare vorderingen door faillissementen of opheffingen, met alle gevolgen van dien (tool). Vooral de bouwsector, de zakelijke dienstverlening en de sector duurzame consumptiegoederen leveren relatief veel oninbare facturen op. De kredietverzekeraar verwacht dat dit jaar een verbetering zal optreden op het gebied van faillissementen. Overigens kunnen ondernemers bij MKB Nederland melding maken van trage betalers.

Bijlagen bij dit bericht

Debiteurenbeheer
E-learning | VideoCollege 10 minuten