Nieuwe gedragscode en herzien keurmerk voor incasso

Uw organisatie kan er voor kiezen het debiteurenbeheer uit handen te geven aan een incassobureau. Een goed incassobureau zet geen mes op de keel om zo snel mogelijk geld te innen, maar heeft oog voor het klantbelang en de zorgplicht voor schuldenaren. Om ook op dit gedrag toe te zien, introduceert de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) per 1 januari 2019 voor alle NVI-leden een vernieuwde Gedragscode en een herzien Incasso Keurmerk.

4 januari 2019 | Door redactie

De leden van de NVI moesten al voldoen aan een aantal eisen, zoals een zorgvuldige, correcte en transparante benadering van debiteuren en het berekenen van juiste kosten die zijn vastgelegd in de Wet Incassokosten. In de vernieuwde gedragscode, die staat voor maatschappelijk verantwoord incasseren, heeft de NVI eerdere gedragscodes voor incassobureaus (tools), incassomedewerkers en voor debiteurenbezoekers verwerkt. De gedragsregels rondom de Wet Incassokosten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (tools) zijn in de code aangescherpt. Ook is nadrukkelijk vastgelegd dat met onheuse taal een openstaande vordering incasseren ontoelaatbaar is, evenals bedreigen en intimideren. Daarnaast is er een goede klachtenprocedure beschreven in de vernieuwde gedragscode.

Ook het Incasso Keurmerk is herzien

Het oude Incasso Keurmerk en de bijbehorende Gedragscodes dateerden uit 2015. Sindsdien heeft de NVI een eed ingesteld voor incassomedewerkers en zijn er vakbekwaamheidseisen opgesteld. Het Incasso Keurmerk moest onder andere op deze punten worden aangepast. Het vernieuwde keurmerk is voorgelegd aan en goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) en gaat per 1 januari 2019 gelden. Voor uw organisatie betekent het vernieuwde Incasso Keurmerk de zekerheid van een betrouwbare partij. Een incassobureau dat het Incasso Keurmerk voert, moet kunnen aantonen dat het aan de eisen voldoet en getoetst is door een onafhankelijke externe audit-commissie van het Keurmerkinstituut. Die controleert om het jaar of een incassobureau het Incasso Keurmerk nog verdient.