Openbaar register voor gerechtsdeurwaarders

8 maart 2016 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet’. Dit voorstel, dat als hamerstuk is afgedaan, brengt vijf aanpassingen aan in de Gerechtsdeurwaarderswet. Eén daarvan is de introductie van een openbaar register waarin uw organisatie de bevoegdheid van gerechtsdeurwaarders kan opzoeken.

De nieuwe regels voor gerechtsdeurwaarders zijn in het Staatsblad gepubliceerd. Hierbij is aangegeven dat uit een apart koninklijk besluit zal blijken wanneer welke artikelen of onderdelen daarvan in werking treden. In het nieuwe openbare register kunt u nagaan of de gerechtsdeurwaarder – die bijvoorbeeld een dagvaarding aan uw organisatie uitreikt, beslag legt, ontruimt of een executoriale verkoop regelt – daadwerkelijk bevoegd is. Daarnaast zijn er nog vier andere wijzigingen:

  • een onderscheid tussen de verschillende soorten gerechtsdeurwaarders;
  • een onafhankelijkheidseis;
  • nieuwe bevoegdheden voor het Bureau Financieel Toezicht; en
  • meer tuchtrechtelijke maatregelen.

Een duidelijk onderscheid tussen deurwaarders

Het onderscheid tussen de kandidaat-gerechtsdeurwaarder gedurende de beroepsstage en de toegevoegd gerechtsdeurwaarder wordt straks duidelijker. Dit komt doordat deze toevoeging aan een gerechtsdeurwaarder na de opleidingsstage alleen vermeld mag worden als er is voldaan aan de eisen die de wet stelt aan de benoeming van een gerechtsdeurwaarder.