Stapeling van incassokosten wordt beperkt door nieuwe wet

18 juni 2024 | Door redactie

De Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki), die op 1 april 2024 in werking trad, houdt in dat incassodienstverleners zich binnen een jaar moeten registreren in het register incassodienstverlening. Is een incassodiensverlener nieuw, dan moet deze zich meteen al melden bij screeningsautoriteit Justis. Per 1 oktober 2024 wordt met deze wet ook de stapeling van incassokosten bij terugkerende vorderingen beperkt.

Alleen als incassodienstverleners (artikel) zijn geregistreerd, mogen zij vanaf april 2025 nog buitengerechtelijke incassodiensten uitvoeren. Na een registratieverzoek onderzoekt Justis of de desbetreffende incassodienstverlener aan de gestelde eisen voldoet. Is dit het geval, dan komt deze dienstverlener in het incassoregister. Het doel van de Wki is consumenten beschermen en hoge incassokosten terugdringen. Een registratie is één jaar geldig. Incassodienstverleners moeten zich dus elk jaar weer laten registreren bij Justis, die de vereiste kwaliteitsinformatie en documenten dan onder de loep neemt.

Goed nieuws voor ondernemers in zwaar weer

Per 1 oktober 2024 wordt cumulatie (stapeling van incassokosten) bij terugkerende vorderingen (artikel) beperkt. Dit betekent dat de incassokosten dan nog maximaal € 140 per zes maanden mogen bedragen bij een maandelijkse vordering of termijnbedrag lager dan € 266,67. Voor veel ondernemers met financiële problemen (tool) is dit goed nieuws. Zo wordt voorkomen dat zij in nog grotere financiële problemen terechtkomen.

Eisen aan kwaliteit en betrouwbaarheid

De Wki en het bijbehorende Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki) stellen eisen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van buitengerechtelijke incassodienstverleners. In het Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki) worden de kwaliteitseisen uit de Wki verder uitgewerkt, zoals vakbekwaamheid, opbouw en specificatie van de vorderingen, bereikbaarheid en benadering, kwaliteit van de registratie en het hebben van een klachten- en geschillenregeling.