Steeds meer ondernemers vragen om schuldhulpverlening

28 mei 2024 | Door redactie

In 2023 was een toename te zien van ondernemers die aanklopten bij schuldhulpverleners voor financiële ondersteuning. Opvallend is dat er een stijging is waar te nemen van mensen met een midden- of hoger inkomen. Dit meldt de Nederlandse Organisatie voor Volkskrediet (NVVK) op basis van jaarcijfers.

Tussen 2022 en 2023 nam het aantal ondernemers met geldzorgen met 62% toe. Dit is te lezen in het Jaarverslag 2023 (pdf) van schuldhulpkoepelorganisatie NVVK. Het totaal aantal meldingen van ondernemers met financiële problemen nam toe met 5%: van 75.531 in 2022 naar 79.514 in 2023. Deze stijging werd verwacht nadat in de loop van het jaar duidelijk werd dat de Belastingdienst in het najaar van 2023 uitgestelde vorderingen zou gaan innen.

Meer hulp nodig bij midden- en lagere inkomens

Er waren in 2023 ook meer meldingen van ondernemers met geldproblemen die een midden- of hoger inkomen hadden: van 43% in 2022 naar 46% in 2023. Hieruit blijkt dat een steeds grotere groep ondernemers financiële hulp nodig heeft. NVVK-leden hielpen in 2023 veel meer ondernemers dan het jaar ervoor: in 2022 waren het er 3.447 en in 2023 waren dit 5.578. In 2022 kwamen minder mensen terecht in beschermingsbewind: in 2023 waren dit er 21.438 en in 2022 nog 23.291. Hetzelfde geldt voor de schuldregeling. Het aantal aanvragers daalde van 16.423 naar 15.203.

Budgetcoaching en betalingsregeling

In 2023 werd budgetcoaching vaker ingezet. In 2022 maakten 14.858 hulpvragers gebruik van budgetcoaching, in 2023 waren het 17.437. Een andere mogelijke oplossing bij financiële problemen is een betalingsregeling, waarbij uiteindelijk 100% van de schulden wordt betaald. Hoe eerder wordt gevraagd om hulp, des te groter de kans is dat deze mogelijkheid succesvol kan worden ingezet.

Passende maatregelen

Voor de financiële gezondheid van de onderneming is het van belang dat het debiteurenbeheer op orde is. Is dat niet het geval en lopen de schulden op een gegeven moment te hoog op, dan moeten snel passende maatregelen worden getroffen. Anders ligt een faillissement op de loer.